Rok Wiary

Rok wiary 2012 2013

Credo to znaczy wierzę!

Dziś o godzinie 10.00 na Placu Św. Piotra w Rzymie Ojciec Święty uroczyście inaugurował obchody Roku Wiary. Impulsem do jego ogłoszenia stały się okrągłe rocznice dwóch wydarzeń, które w znaczący sposób wpłynęły na oblicze Kościoła naszych dni. Pierwsze z nich to otwarcie obrad Soboru Watykańskiego II, zwołanego przez błogosławionego papieża Jana XXIII dokładnie przed pięćdziesięciu laty (11 października 1961 r.). Drugie to ogłoszenie Katechizmu Kościoła Katolickiego, ofiarowanego Kościołowi dwadzieścia lat temu przez błogosławionego Jana Pawła II (11 października 1992).


Troska o świadomość treści i o jakość wiary nie są w Kościele nowe. Może się zatem nasunąć wątpliwość, po co obchody Roku Wiary? Benedykt_XVI Porta FideiCele, które przyświecają temu wydarzeniu opisał szczegółowo Benedykt XVI w Liście Apostolskim „Porta Fidei”. Mówi w nim między innymi o tym, że od początku swojej posługi następcy Piotra (a my wiemy, że nawet dłużej) starał się przypominać o potrzebie odnalezienia drogi wiary, „aby ukazać coraz wyraźniej radość i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem„. Z kolei w nocie zawierającej wskazania duszpasterskie na Rok Wiary opracowane przez Kongregację Nauki Wiary możemy przeczytać, że stanowi on okazję sprzyjającą temu, by wszyscy wierni głębiej zrozumieli, że fundamentem wiary chrześcijańskiej jest spotkanie z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę. Jest nią Zmartwychwstały i Żyjący Bóg – Jezus Chrystus. Nota ta zawiera także gorące wezwanie do tego, aby wykorzystać Rok Wiary, jako specjalny czas łaski – by starać się w nim o autentyczne życie treściami wiary, o poparcie wiary czynem i o budzenie jej w innych przez skuteczne świadectwo życia i podejmowanie dzieła nowej ewangelizacji.

Jak dobrze wykorzystać ten czas w Ruchu Światło-Życie? Na pewno warto podejmować pytania, które w kontekście wiary stawiał ks. Franciszek Blachnicki. W książce „Modlitwa tętniąca życiem – refleksje nad różańcem” pisze on, że:wiara w zmartwychwstanie i żywot wieczny to istotna treść Ewangelii, dobrej nowiny, którą Apostołowie ponieśli w świat po Zesłaniu Ducha Świętego. Chrystus zmartwychpowstał, zwyciężył śmierć, grzech, piekło i szatana – a z Nim, przez Niego i w Nim my zwyciężamy i zmartwychwstajemy. Oto jest wiara nasza.” Potem jednak zastanawia się nad jakością tej wiary, nad tym, czy jest ona w nas autentyczna, konsekwentna i mocna: „czy naprawdę w to wierzymy? Jeżeli wierzymy, to dlaczego jesteśmy tacy leniwi w służbie Bożej, tak mało zdolni do ponoszenia ofiar dla wiary, tak chwiejni i połowiczni w wyznawaniu wiary, tak ulegli wobec świata, jego opinii i zwyczajów? Jakże słaba jest nasza wiara w zmartwychwstanie i życie wieczne!” Taka jest nasza codzienność. Jesteśmy słabi, ale słabi byli przecież także Apostołowie. Panu Bogu spodobało się jednak wybrać właśnie ich, aby to oni zanieśli światu wiadomość o Zbawieniu. Apostołowie z ufnością wołali: Panie, przymnóż nam wiary i On im tej wiary udzielał, uzdalniał ich do świadectwa i życia na Jego chwałę. Ojciec Franciszek uczy nas, że my także powinniśmy prosić o „silną wiarę, bo wiara daje życie wieczne.” Mamy ją też posilać „Chlebem z nieba, bo z pożywaniem tego Chleba związana jest niesłychana obietnica. <

Przesłanie Roku Wiary idzie też  w parze z tematem pracy rocznej Kościoła w Polsce i Ruchu Światło-Życie. Kościół jest naszym domem, a próg tego domu stanowią „podwoje wiary”. To wiara w Trójcę Świętą – Ojca, Syna i Ducha Świętego wprowadza nas do życia w komunii z Bogiem i pozwala na wejście do Jego Kościoła.

W książce „Sympatycy czy Chrześcijanie?” ks. Blachnicki pisze, że w Biblii „dojrzały chrześcijanin to ten, którego wiara wytwarza spontanicznie owoc uczynków.(…) Nasze usprawiedliwienie zaczyna się od wiary, którą Bóg daje człowiekowi darmo, bez jego zasługi, ale człowiek musi z tą wiarą współdziałać. W rozpoczynającym się dzisiaj Roku Wiary starajmy się o dobre wykorzystanie wszystkich darów złożonych w Ruchu Światło-Życie do pobudzenia naszej własnej wiary, ale także do tego, by przez uczynki innym – bliżej i dalej – zanosić wieść o Bogu, który jest Miłością.  

 

Więcej informacji o różnych aspektach przeżywania Roku Wiary można znaleźć za pośrednictwem poniższych linków:

1. List apostolski w formie motu proprio Porta Fidei ogłaszający Rok Wiary http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/motu/portafidei_lev_11102011.html

2. Nota Kongregacji Nauki Wiary zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary – http://www.diecezja.radom.pl/home-mainmenu-1/rok-wiary

3. Porta fidei w procesie budowania Kościoła jako domu. Inauguracja planu Ad Christum Redemptorem 2 – http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3994

4. Po co nam Rok Wiary? http://www.deon.pl/religia/wiara-i-spoleczenstwo/art,571,po-co-nam-rok-wiary.html

5. Rozmowa z ks. dr Józefem Górzyńskim, moderatorem wydziałów duszpasterskich kurii – http://www.archidiecezja.warszawa.pl/homepage/listy/?a=6193