Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Wyzwolenia

Zapraszamy na kolejne spotkanie DDW, które odbędzie się 22 X przy parafii św. Jakuba w Warszawie na placu Narutowicza. Rozpoczynamy adoracją w Kaplicy Zmartwychwstania o 19:00, po czym przechodzimy do sali Akcji Katolickiej na plebanii.

Tematem spotkania będzie mechanizm uzależnienia, jego przejawy, etapy wchodzenia i wychodzenia z nałogu, zinstytucjonalizowane formy pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w posługę na rzecz wyzwolenia. Równocześnie przypominamy, że pełnoprawnym członkiem Diakonii Ruchu Światło – Życie mogą być osoby co najmniej po rekolekcjach ONŻ II stopnia.

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia