Szlachetna Paczka

Drodzy Oazowicze!

Na początku roku formacyjnego jako członkowie Ruchu Światło-Życie otrzymujemy zaproszenie do włączenia się w ważną i wartościową akcję wolontaryjną znaną pod nazwą „Szlachetna Paczka”. Szlachetna paczka to odruch serca i potrzeba pomocy, to wyjście naprzeciw trudnym sytuacjom życiowym i radość, jaką daje służba bliźniemu. Na czym polega ta akcja, o jej celu, zakresie i osiągnięciach można więcej przeczytać na stronie http://www.szlachetnapaczka.pl

W akcji Szlachetna paczka biorą udział nie tylko pojedyncze osoby, lecz także całe rodziny, ucząc się jak pomagać mądrze czyli – wg organizatorów i działających już wolontariuszy – tak, aby pomoc odpowiadała na konkretne potrzeby, nie uzależniała, ale dawała siłę do działania i przezwyciężenia beznadziei. Włączając się w tę akcję warto więc myśleć o osobach i rodzinach, które znamy, a które znalazły się w potrzebie i nie zawsze mają śmiałość, aby zwrócić się do innych z prośbą o pomoc.

Poniżej załączamy zaproszenie od organizatorów do współudziału Ruchu Światło-Życie naszej archidiecezji w działaniach Szlachetnej Paczki oraz kilka towarzyszących mu materiałów, do zapoznania się z którymi serdecznie zachęcamy.

Udział wolontariuszy w Szlachetnej Paczce można zgłaszać do 15 października 2013 na stronie internetowej www.superw.pl (wystarczy znaleźć swój rejon i wypełnić krótki formularz).

Pozdrawiamy w Panu,


ks. Paweł Witkowski

Monika i Radek Galbarczyk
ks. Andrzej Pawlak

 ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

dla Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy przy XIII edycji projektu „Szlachetna Paczka”, ogólnopolskiego projektu jednoczącego Polaków w mądrej pomocy rodzinom, które z niezawinionych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Tylko w 2012 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 13 235 potrzebujących rodzin, a łączna liczba zaangażowanych w projekt – wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie – sięgnęła 300 tys. osób.

W tym roku chcemy zaprosić do projektu ponad 9000 wolontariuszy, którzy odnajdą potrzebujących, by zdiagnozować ich sytuację i podjąć decyzję o włączeniu do projektu. W województwie mazowieckim poszukujemy ponad 1300 wolontariuszy, dlatego chcemy dotrzeć z informacją o rekrutacji także do członków Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej.

Z naszej strony gwarantuję dostarczenie odpowiednich materiałów (treść ogłoszenia rekrutacyjnego, grafiki i inne).

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Czapla
Koordynator ds. Promocji
projektu SZLACHETNA PACZKA
w województwie mazowieckim
e-mail: agnieszka.czapla@wiosna.krakow.pl

Strony warte odwiedzenia:

www.wiosna.org.pl 
www.szlachetnapaczka.pl
www.superw.pl

Materiały do pobrania:

ogłoszenie rekrutacyjne dla wolontariuszy ==>>
plakat superW ==>>