Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dwuletniej Szkole Animatora, która ma pomagać w podejmowaniu posługi animatora i lidera wspólnoty (w szerokim tego słowa znaczeniu). Treścią naszych spotkań są zarówno tematy biblijne, teologiczne, jak i praktyczne aspekty bycia animatorem.

 

W Szkole Animatora może brać udział każdy, kto jest na drodze formacyjnej Ruchu Światło-Życie i uczestniczył już w ONŻ III stopnia. Zaproszenie kierujemy również do osob, ktore nie maja pełnej formacji a już pełnią posługe animatora lub lidera współnoty. Nie ma ograniczeń wiekowych – zapraszamy również dorosłych i osoby będące w kręgach Domowego Kościoła. Cała SzA trwa 2 lata – łącznie 10 sesji, których tematami są kolejne Drogowskazy Nowego Człowieka.

Więcej możesz przeczytać w ZASADACH SZKOŁY ANIMATORA

Zgłoszenia przyjmuje Irena Bołtruszko w czasie podsumowania oaz wakacyjnych (5 września 2009) oraz w czasie Diecezjalnego Dnia wspólnoty (6 września 2009)

Osobą zgłaszającą może być Odpowiedzialny Wspólnoty (po porozumieniu z osobą zainteresowaną udziałem w SZA) lub Osoba chcąca brać udział w SZA (po porozumieniu z Odpowiedzialnym swojej Wspólnoty)

wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mailowy: irbo@op.pl

Zaliczka przy zgłoszeniu: 50 zł.

Terminy sesji Szkoły Animatora w roku 2009/2010:
02-04 października 2009
20-22 listopada  2009
8-10 stycznia 2010
12-14 marca  2010
23-25 kwietnia 2010

LEKTURY SZKOŁY ANIMATORA 2009/2010

LEKTURY SZKOŁY ANIMATORA 2008/9