Życzenia na Triduum Paschalne Moderatora Diecezjalnego i Pary Diecezjalnej DK

 

Kochani Oazowicze,

            Dobiega końca czas Wielkiego Postu, w którym wstępujemy na świętą górę Paschy intensyfikując drogę naszego „oczyszczenia w Duchu, aby z większą obfitością dostąpić
 w tajemnicy odkupienia nowego życia w Chrystusie Panu”.

„Wielkopostna droga znajduje swoje spełnienie w Triduum Paschalnym, szczególnie Wielkiej Wigilii Świętej Nocy: odnawiając przyrzeczenia chrzcielne, ponownie wyznajemy, że Chrystus jest Panem naszego życia, tego życia, które Bóg nam podarował, gdy zostaliśmy odrodzeni „z wody i z Ducha Świętego”, i potwierdzamy nasze mocne postanowienie, by odpowiadać działaniu Łaski, aby stawać się Jego uczniami”, jak napisał Benedykt XVI w orędziu na Wielki Post.

            Życzymy wszystkim uczestnikom Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Warszawskiej: dzieciom, młodzieży, dorosłym, księżom moderatorom, osobom konsekrowanym, małżonkom Domowego Kościoła, aby świętowanie Triduum Paschalnego – „najradośniejszego i najuroczystszego święta całego roku liturgicznego” – stało się dla każdego nowym zanurzeniem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Aby prowadziło do odkrycia, że „chrzest nie jest rytem z przeszłości, ale spotkaniem z Chrystusem, które kształtuje całe istnienie ochrzczonego, daje mu życie Boże i wzywa go do szczerego nawrócenia, sprawionego i podtrzymanego przez Łaskę, które prowadzi go do osiągnięcia dojrzałej postawy Chrystusa”. „W tym sakramencie realizuje się owa wielka tajemnica, przez którą człowiek umiera dla grzechu, uzyskuje udział w nowym życiu w Zmartwychwstałym Chrystusie i otrzymuje tego samego Ducha Bożego, który wskrzesił Chrystusa z martwych (por. Rz 8,11).” Niech łaska, którą otrzymaliśmy w momencie Chrztu oświeca i prowadzi wszystkie nasze działania, aż nadejdzie czas wiekuistej Paschy.

 

 

Ks. Andrzej Pawlak – moderator diecezjalny   Beata i Jarosław Bernatowicz – para diecezjalna DK