OR III Kraków, 17.07.-3.08.2012 – relacja Teresy i Andrzeja Szczepaniaków

OR III Krakow 6W dniach 17 lipca – sierpnia 2012 Archidiecezja Warszawska zorganizowała w Krakowie Oazę Rekolekcyjną III stopnia dla rodzin. Oprócz 9 rodzin z naszej diecezji, były 2 rodziny z diecezji drohiczyńskiej. Wspólnie z rodzinami oazę III stopnia przeżywała młodzież z Archidiecezji Warszawskiej: 9 dziewcząt i 6 chłopców. Posługi moderatorskiej podjął się ks. Andrzej Pawlak, a parą prowadzącą zostali Teresa i Andrzej Szczepaniakowie.

Wszyscy uczestnicy przyjechali na te rekolekcje z dojrzałą świadomością, że rekolekcje III stopnia wiążą się z dużym wysiłkiem duchowym oraz fizycznym. Wszyscy wykazywali się dużą dyscypliną i punktualnością, co przekładało się na jakość przeżyć. Każdego dnia odkrywaliśmy bogactwo Kościoła, wyrażające się w jego różnorodności. Odwiedzając przepiękne krakowskie świątynie, poznawaliśmy wspólnoty z nimi związane i odkrywaliśmy, że w Kościele dla każdego jest odpowiednie dla niego miejsce, które należy odnaleźć. Budujące i inspirujące było także świadectwo gości zapraszanych na wieczorne „spotkania z żywym Kościołem” m. in. Jana Budziaszka, inż. Antoniego Zięby, ojców Redemptorystów.

Statio rzymskie pomagało nam uświadomić sobie, że Kościół zbudowany jest na fundamencie apostołów, świętych i męczenników i to zawsze będzie jego wielką siłą.

Jak zawsze, wyjeżdżaliśmy z rekolekcji umocnieni i napełnieni Duchem.

I za to wszystko CHWAŁA PANU!

Teresa i Andrzej Szczepaniakowie
para prowadząca

OR III Krakow 1  OR III Krakow 2  OR III Krakow 3

OR III Krakow 4  OR III Krakow 5