Ważna informacja

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Moderatora RŚŻ AW, ks. Marcina Loretza, w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa:

Komunikat w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa

Drodzy Członkowie Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji,

Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy w związku z zagrożeniem epidemią jest dla nas próbą wiary. Wobec realnego zagrożenia zdrowia i w wielu wypadkach życia, każdy człowiek skupia się na tym, co dla niego jest najważniejsze. Warto zastanowić się nad tym, czy patrząc na to, czym teraz żyjemy dalej widać naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela. Czy ciągle traktujemy poważnie Jego słowa o Królestwie, które nie jest z tego świata (por. J 18, 36) i pamiętamy, że nasza ojczyzna jest w niebie (por. Flp 3, 20)? Jezus pozwala nam patrzeć na problemy tego świata z właściwej perspektywy, co daje pokój serca i umożliwia zachowanie zdrowego dystansu do problemów, którymi często przesadnie ekscytuje się współczesny świat. Nasze dostosowanie się do różnych ograniczeń wynikających z obecnej sytuacji potraktujmy nie tylko jako ochronę naszego zdrowia, ale również jako wyraz naszej miłości bliźniego – szczególnie starszego i chorego.

Przed próbą stają również nasze wspólnoty, które budowane są dzięki łasce Bożej i rozwijane przez osobiste relacje między jej członkami umacnianymi darami Ducha Świętego. Możliwości bezpośrednich kontaktów we wspólnocie, w obecnej sytuacji, są mocno ograniczone. Dlatego tym bardziej powinniśmy trwać w jedności modlitewnej, aby nasze wspólnoty przetrwały tę próbę.

Mając na uwadze wyżej wymienione kwestie i równocześnie ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego oraz dokumenty Kościoła w Polsce dotyczące tego zagrożenia, zwracam się do Was z następującymi prośbami, propozycjami i informacjami:

  1. Proszę o zapoznanie się z dokumentami Konferencji Episkopatu, Moderatora Generalnego i Księdza Kardynała Kazimierza Nycza (linki dostępne w naszych serwisach), o podporządkowanie się zaleceniom w nich zawartym oraz wymaganiom związanym z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

  2. Przynajmniej do czasu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego proszę o ograniczenie do absolutnie niezbędnych spotkań wspólnot, diakonii i kręgów na wszystkich poziomach (parafie, rejony, diecezja), jeżeli nie ma możliwości ich przełożenia na inny termin.

  3. Do odpowiedzialnych wspólnot zwracam się z prośbą o rozeznanie, na ile i w jaki sposób w zaistniałych warunkach jest możliwe kontynuowanie formacji uczestników. Ponieważ zalecane jest pozostawanie w domu, należy wziąć pod uwagę organizowanie spotkań poprzez dostępne media (komunikatory, maile itp).
    Rozwiązania takie trzeba jednak traktować jako tymczasowe i nadzwyczajne.

  4. Jako wyraz jedności modlitewnej w naszym Ruchu proponuję codzienne odmawianie modlitwy Anioł Pański. Jako intencje przedstawiajmy Bogu chorych, opiekujących się nimi i wszystkich szczególnie zagrożonych przez chorobę, a także Ruch w naszej diecezji, prosząc dla nas wszystkich o zachowanie jedności.

  5. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych nie będzie przyjmować zgłoszeń na rekolekcje w ustalonym wcześniej terminie. O nowym terminie zgłoszeń DOR powiadomi w oddzielnym komunikacie.

  6. Informacje dotyczące Triduum Paschalnego w formie rekolekcji (te rekolekcje również mogą być odwołane) zostaną przekazane bezpośrednio zgłoszonym uczestnikom.

  7. Odwołuję Dzień Skupienia Odpowiedzialnych przewidziany na sobotę 21 marca. Decyzja dotycząca terminów wydarzeń kwietniowych zostanie podjęta w zależności od rozwoju sytuacji w najbliższym czasie.

Przyzywajmy Miłosierdzia Bożego nad nami poprzez modlitwę i post!

ks. Marcin Loretz

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie
Archidiecezji Warszawskiej

Komunikat w wersji do do ściągnięcia:

Komunikat Moderatora Ruchu Światło-Życie AW (.docx)

Komunikat Moderatora Ruchu Światło-Życie AW (.pdf)

Linki do wzmiankowanych dokumentów:

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: https://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/komunikat-arcybiskupa-metropolity-warszawskiego/

Dyspensa ks. Kardynała Kazimierza Nycza: https://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/kard-nycz-udzielil-dyspensy-od-obowiazku-niedzielnego-udzialu-we-mszy-swietej/

Dokument KEP z komentarzem: https://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/biskupi-wprowadzaja-dyspense-od-obowiazku-udzialu-w-niedzielnej-mszy-sw-2/

Komunikat Moderatora Generalnego RŚŻ: http://www.oaza.pl/komunikat-moderatora-generalnego/