Relacja z Rejonowego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Rejonu Ursynów i Mokotów

w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego

  W dniu 16 października uczestniczyliśmy w Rejonowym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło Życie rejonów Ursynów i Mokotów. Spotkaliśmy się w kościele pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie.

  Podczas konferencji wygłoszonej przez ks. Rafała Dawidowicza usłyszeliśmy o dwóch możliwościach bycia świadkiem. Możemy być świadkiem np. ślubu i obserwować dane wydarzenie, a następnie potwierdzić, że miało ono miejsce. Możemy też być świadkiem osoby bierzmowanej i wówczas oznacza to, że byliśmy świadkami wiary, przekazaliśmy ją i potwierdzamy, że kandydat do bierzmowania jest gotowy przystąpić do sakramentu. Ponadto słowo świadek w języku starożytnym greckim μάρτυς / mártus oznacza też męczennika. Świadczenie zatem wymaga potwierdzenia życiem tego, w co się wierzy. Świadczenie to przekaz wiary, którego nie należy rozumieć jako przekaz informacji czy naukę. Świadczenie wiarą, przekaz wiary nie jest jednoznaczne z pouczaniem. Oczywiście są osoby powołane do pouczania, jednak pozostali powinni się tego wystrzegać.

  Po konferencji podczas Namiotu Spotkania rozważaliśmy fragment Mt 5, 14-16 – który rozpoczyna się słowami „Wy jesteście światłem świata.”

  Po Namiocie Spotkania uczestniczyliśmy w Eucharystii.

  W trakcie homilii usłyszeliśmy o tym, jak nasza wytrwała modlitwa potrzebna jest przede wszystkim nam samym, prowadzi nas do zaufania Bogu, do przyjęcia Jego woli. Nasza modlitwa jest czasem walką bez kompromisu o nasze życie wieczne. Jest naszą wewnętrzną postawą, która odzwierciedla to, jak bardzo zależy nam na zbawieniu. Czasem, mimo tego, iż pragniemy walczyć o nasze życie wieczne, brakuje nam sił, dopadają nas wątpliwości, nie widzimy sensu, słabniemy. Wówczas pomaga nam wspólnota. Druga osoba, która podtrzymuje nasze ręce w modlitwie. Wspiera, zachęca, motywuje do modlitwy. Nasza modlitwa nie ma chronić nas przed trudnościami w życiu. Prosimy o rzeczy, które wydają nam się dobre, ale wcale takie nie muszą być. Czasem potrzebujemy czasu próby, by nauczyć się „chodzić” w życiu. Bóg nie chroni nas przed wszystkim. Podczas modlitwy mamy pogłębić naszą więź z Bogiem i zaufać Mu, uwierzyć w Niego. Uczymy się wierzyć w Boga poprzez zaufanie ludziom - wybranym, bliskim nam osobom. Wiarę przekazują nam ludzie, osoby zaufane. Potrzebujemy świadectwa innych ludzi, a oni potrzebują naszego świadectwa.

  Pod koniec Mszy Świętej miał miejsce obrzęd przyjęcia kręgów do wspólnoty Domowego Kościoła naszego rejonu. Małżeństwa z kręgów pilotowanych przez Agnieszkę i Karola Okońskich oraz Izę i Wojtka Gajosów podjęły drogę formacji w Domowym Kościele.

  Po Mszy Świętej podczas wspólnie przygotowanej Agapy mieliśmy możliwość cieszenia się swoim towarzystwem.

  Dziękujemy Panu Bogu za czas modlitwy, za wspólnotę, za słowo ks. Rafała i za świadectwo wszystkich, których spotkaliśmy.

Maria i Piotr Poncyljusz

 


Relacja fotograficzna z RDW 16X2022

 

 Rejon Ursynów obejmuje kręgi z dekanatu ursynowskiego oraz z parafii św. Elżbiety w Powsinie z dekanatu wilanowskiego i z parafii św. Zygmunta w Słomczynie z dekanatu konstancińskiego.

Moderatorem Rejonu Mokotowsko-Ursynowskiego RŚ-Ż (w tym Rejonu Ursynów DK i Rejonu Mokotów DK) jest:

  ks. Rafał Dawidowicz.

Para rejonowa: Dorota i Witold Kalatowie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Pary łącznikowe w podrejonach wg parafii:

foska_złota_wys15.jpg bł. Edmunda Bojanowskiego i św. Zofii Barat - Barbara i Grzegorz Cieślikowie,

foska_złota_wys15.jpg św. Elżbiety w Powsinie i św. Zygmunta w Słomczynie - Iwona i Daniel Jakubczykowie,

foska_złota_wys15.jpg Ofiarowania Pańskiego - Kamila i Andrzej Zdanowscy,

foska_złota_wys15.jpg św. O. Pio - Alicja i Paweł Urbanowie,

foska_złota_wys15.jpg bł. Władysława z Gielniowa - Anna i Przemysław Oborscy oraz Aneta i Stanisław Masłowscy,

foska_złota_wys15.jpg Wniebowstąpienia Pańskiego - Barbara i Jarosław Grabowie.

 

Relacja z Rejonowego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Rejonu Ursynów i Mokotów

w parafii św. Michała Archanioła na Mokotowie

Jakub Tomalak, „Rozmowa ze św. Józefem” (fragm.)

...„Jest taka miłość która godzi ogień z wodą
I wolność taka co dla swej woli zamyka drogę
Jest taka radość która pulsuje milczeniem
I pewność taka co się upewnia nierozumieniem”...

 W niedzielę 15 maja 2022 r. uczestniczyliśmy w Rejonowym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w parafii św. Michała Archanioła na Mokotowie.

Gościła nas miejscowa wspólnota DK. Była to okazja do spotkania się z niektórymi z Was oraz czas wspólnej modlitwy.

Swoją obecnością zaszczycili nas Ania i Piotr Zadrożni –  Para Diecezjalna.

  RDW był też okazją by usłyszeć, na zakończenie tematu roku formacyjnego Prawda-Krzyż-Wyzwolenie , konferencję wygłoszoną przez ks. Rafała Dawidowicza - Wolność.

  Zapamiętaliśmy, że:

  • Jesteśmy wolni, ponieważ Chrystus nas wyzwolił.
  • Po życiu, wolność jest najwyższym darem człowieka.
  • Wolność to zbliżanie się do dobra i prawdy.
  • Nigdy nie będziemy całkowicie wolni, bo jesteśmy skażeni grzechem.
  • Jesteśmy tylko na chwilę wolni w jakiejś sferze, a potem zaraz wpadamy w niewolę grzechu w innej sferze.
  • Jesteśmy wolni, dlatego możemy Boga przyjąć i odpowiadać na Jego miłość.
  • Możemy też miłość Boga odrzucić i wtedy wpadamy w pułapkę niewoli grzechu.
  • Jesteśmy ułomni i mamy ograniczone poznanie. Nie znamy własnego dobra, stąd źle korzystamy z wolności.
  • Bóg chce nas prowadzić. W słowie Bożym i Eucharystii widzimy Jego światło.

Ks. Rafał poszukiwał z nami utworów muzycznych i piosenek poruszających tematykę wolności m.in. zespołu Kult pt. „Po co wolność”.

Zostaliśmy zachęceni do  odkrywania czym dla nas jest wolność. Ks. Dawidowicz rozważał jej przymioty

wpatrując się w postać św. Józefa, na podstawie tekstu piosenki Jakuba Tomalaka „Rozmowa ze św. Józefem”:

„….Powiedz co czułeś Józefie święty
W godzinę twego zwiastowania kiedy Bóg odebrał Ci
Wszystko i wszystko dał Ci w zamian”.

    Płynnie przeszliśmy do dzielenia się w grupkach. Rozważaliśmy zagadnienie czy wolność jest dla nas darem, wezwaniem, ciężarem czy nieodkrytym w pełni terenem. Padło też trudne pytanie, czy czuję się wolny pełniąc wolę Bożą, a nie swoją.
     Nie zabrakło nam słowa Bożego, w Namiocie spotkania rozważaliśmy fragment z Listu do Rzymian 5, 12-21.
     W tym czasie dzieci miło spędziły czas w świetlicy pod okiem Pań Aleksandry i Gabrysi, które organizowały dzieciom zabawy.  
     Eucharystia była dziękczynieniem za dar wolności i radosnym uwielbianiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Świętowaliśmy ten czas w jedności z Oazą z Wniebowstąpienia Pańskiego i bł. Władysława z Gielniowa, która jest wielkim darem naszego Rejonu. Kuba, Agnieszka i Ania  zadbali o oprawę muzyczną. Zaś Marcin i Ula oraz miejscowy krąg DK o oprawę liturgiczną. Animatorzy z Oazy i DK prowadzili spotkania w grupach.     
    RDW był dla nas czasem spotkania, modlitwy i radości ze Wspólnoty.  
    Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i owocnego przeżycia Rejonowego Dnia Wspólnoty, szczególnie Kapłanom: ks. Rafałowi oraz o. Tadeuszowi i ks. Markowi - opiekunom Wspólnoty DK z Mokotowa, Scholi, Służbie liturgicznej, Animatorom z  Oazy i DK oraz wszystkim osobom i małżeństwom z Domowego Kościoła i Oazy, które udzieliły nam wsparcia.
      Bogu niech będą dzięki za Was wszystkich, za wspólnie spędzony czas, śpiew i modlitwę, świadectwo życia oraz za budowanie Wspólnoty.
    Pamiętamy o Was wszystkich w modlitwie i czekamy na kolejny RDW, ufamy że w jeszcze liczniejszym gronie.

Pamiętamy o Was wszystkich w modlitwie. Z Panem Bogiem Dorota i Witold Kalatowie

Konferencja Konferencja

Spotkania w grupach Spotkania w grupach

Eucharystia Eucharystia

Eucharystia Eucharystia

Eucharystia Eucharystia

Eucharystia Eucharystia

Eucharystia Eucharystia

Eucharystia Eucharystia

Agapa Agapa

Agapa Agapa


Relacja z Rejonowego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Rejonu Ursynów i Mokotów

u św. Ojca Pio na Kabatach

Ks. F. Blachnicki, „Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy” (fragm.)

...„Pamięć jest bardzo ważnym przymiotem naszej wiary. Wiara się doskonali poprzez dobrą pamięć, ponieważ przedmiotem wiary jest nie tylko Bóg w swoim istnieniu, ale również Bóg w swoim działaniu. (...) Pamięć o działaniu Bożym powinna być pielęgnowana zarówno w życiu każdego wierzącego, jak i w życiu wspólnot powstających w Kościele. Życie każdego z nas jest dziełem Bożym, ale także powstanie wspólnoty w Kościele jest dziełem Bożym, dziełem Boga zaplanowanym, zamierzonym, i przez Boga zrealizowanym właśnie w historii, w czasie. Dlatego każdy z nas musi od czasu do czasu sięgać pamięcią wstecz, przypominać sobie swoje życie i działanie w nim Opatrzności Bożej.”...

  Dnia 17 października 2021 r. uczestniczyliśmy w Rejonowym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, Rejonu Ursynów i Mokotów u św. Ojca Pio na Kabatach. Był to czas wspólnej modlitwy całego Ruchu Światło–Życie obu rejonów oraz okazja do wielu spotkań. Dzień został uwieńczony wspólną Eucharystią i Agapą.

  Po zawiązaniu wspólnoty, usłyszeliśmy wprowadzenie w temat roku Prawda-Krzyż-Wyzwolenie w ramach katechezy wygłoszonej przez moderatora rejonu ks. Rafała Dawidowicza.

  Hasło roku Prawda-Krzyż-Wyzwolenie, to nie trzy niezależne rzeczywistości, ale jedna całość, podobnie jak w nazwie Ruchu Światło-Życie, gdzie znak myślnika ma łączyć, nie jest równoznaczny z zestawieniem kolejnych słów ze spójnikiem „i”.

  Prawda-Krzyż-Wyzwolenie pozostaje nadal aktualnym wezwaniem, jest przede wszystkim zaproszeniem skierowanym do nas, wierzących, byśmy inspirowani wiarą i prowadzeni przez Ducha Świętego uczestniczyli w życiu społecznym i brali za nie odpowiedzialność.

1. Punktem wyjścia do działania na rzecz dobra wspólnego jest przyjęcie prawdy. Przynosi ją światło rozumu i sumienia, Słowo Boże, a w końcu sam Jezus, który jest Prawdą. Poznawanie prawdy, przeciwstawianie się kłamstwu i manipulacji, pogłębiona refleksja czy umiłowanie mądrości są szczególnie ważne w świecie, gdzie zasypywani ogromem informacji nie znajdujemy nieraz przestrzeni na pytanie o to, co naprawdę ważne. Ksiądz Rafał Dawidowicz zwrócił uwagę, że gdy rozmyślamy i rozmawiamy z innymi nie możemy wchodzić w narrację i spojrzenie na rzeczy z perspektywy, w której człowiek jest w centrum, a Bóg jest zaledwie elementem dokoła człowieka. Przy takim podejściu nigdy nie dojdziemy do prawdy, ponieważ wychodzimy od złych założeń. Bóg ma być naszym punktem odniesienia (wcielony i niewcielony, żywy i poza czasem), musimy zmienić swoje myślenie, a do tego konieczne jest nasze codzienne nawrócenie.

2. Krzyż ukazuje drogę, bo nieraz wierność prawdzie nie jest łatwa i wymaga ofiary. Równocześnie krzyż jest programem: idąc za Jezusem podążamy drogami miłości i wszelkie starania, słowa i działania mają wynikać z miłości i troski, także względem tych, którzy myślą inaczej, przeciwstawiają się nam, a nawet chcą z nami walczyć. W końcu krzyż przypomina, że prawdziwe wyzwolenie możliwe jest jedynie dzięki Jezusowi i Jego dziełu zbawienia. Dzięki wydarzeniu krzyża Jezus zakopał przepaść, która oddzielała człowieka od Boga. Dzięki wydarzeniu krzyża możemy cokolwiek oddać Bogu i włączyć się w zbawczą ofiarę Chrystusa.

3. Wolność, nie może być rozumiana jako samowola, ale niezmiennie związana z prawdą: człowiek wolny to ostatecznie ten, który poznał prawdę i podporządkował jej swoje życie. Równocześnie wolność zawsze widzi w drugim człowieku osobę - brata, a w związku z tym wyraża się w miłości. Jestem zaś wolny, gdy biorę na siebie odpowiedzialność.

(Więcej na temat hasła roku w referacie programowym Moderatora Generalnego https://www.oaza.pl/wp-content/uploads/46.KO-referat-programowy.pdf ).

  Czujemy, że trzeba nam wciąż wracać do poszczególnych części hasła roku Prawda-Krzyż-Wyzwolenie, ważne jednak, żebyśmy wciąż mieli w świadomości całość.

  W tym roku naznaczonym pandemią szczególnie ważne było dla nas docenienie wartości spotkania, którego w ostatnim czasie bardzo nam wszystkim brakowało. RDW był jednocześnie dla nas czasem spotkania, modlitwy i radości ze Wspólnoty.

  Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Rejonowego Dnia Wspólnoty, szczególnie ks. Proboszczowi z parafii św.Ojca Pio na Kabatach, (który nas przyjął), Kapłanom: ks. Rafałowi Dawidowiczowi, ks. Michałowi Kalecie i o. Tadeuszowi Suślikowi, służbie liturgicznej, Oazie, Scholi oraz wszystkim osobom i małżeństwom z Domowego Kościoła, które włączyły się jakikolwiek sposób w organizację tego wydarzenia.

  Dziękujemy Wszystkim przybyłym za wspólnie spędzony czas, śpiew i modlitwę, świadectwo życia oraz za budowanie Wspólnoty.

Pamiętamy o Was wszystkich w modlitwie.
Z Panem Bogiem Dorota i Witold Kalatowie

Podkategorie

Relacje fotograficzne z rejonowych wydarzeń.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności