• Materiały do roku formacyjnego 2017/18:

    SŁUGA NIEPOKALANEJ 


    LIST Kręgu Centralnego ==>>
    Diecezjalny plan pracy DK AW ==>>
    Kalendarz pracy rocznej RŚ-Ż ==>>

Wspólnota Kana Galilejska
Lp. krąg animatorzy ks. moderator parafia kręgu
1. św. Jana Pawła II Krystyna i Piotr Plewa ks. Mirosław Nowak Nawiedzenia NMP
2. św. Bernadety Soubirous Joanna i Arkadiusz Jasińscy O. Bożysław Nawiedzenia NMP
3. św. Józefa Dorota i Andrzej Giera ks. Stefan Kotwiński Nawiedzenia NMP
4. św. Judy Tadeusza Małgorzata Rzepka ks. Łukasz Mroczek Nawiedzenia NMP
5. ks. Franiszka Blachnickiego Małgorzata i Aleksander Skiba ks. Mirosław Nowak Nawiedzenia NMP
6. kard. Stefana Wyszyńskiego Beata i Jacek Lisieccy ks. Wojciech Bartkowicz Nawiedzenia NMP
7. św. Jadwigi Królowej Polski Małgorzata i Marek Nawroccy ks. Dominik Koperski Nawiedzenia NMP
8. bł. Jerzego Popiełuszki Ludwika i Piotr Podleś ks. Zbigniew Wojtaś Nawiedzenia NMP
9. św. Alberta Chmielowskiego Anna i Maciej Harowicz ks. Wojciech Bartkowicz Nawiedzenia NMP
10. św. Ojca Pio Iwona i Marek Derda ks. Stanisław Adamczyk Nawiedzenia NMP
11.   Maria i Arkadiusz Brzeszczak ks. Łukasz Mroczek Nawiedzenia NMP

 

Podrejon Kostka

para łącznikowa Aleksandra i Maciej Kobylińscy

Lp. krąg animatorzy ks. moderator parafia kręgu
1. 1 Blanka i Tomasz Skórczyńscy ks. Sławomir Chmielewski

św. Stanisława Kostki

2. 2 Anna i Grzegorz Wodeccy ks. Sławomir Chmielewski św. Stanisława Kostki
3. 3 Katarzyna i Maciej Lichota ks. Marek Traczyk św. Stanisława Kostki
4. 4     św. Stanisława Kostki

 

 

Podrejon Śródmieście 

Lp. krąg animatorzy ks. moderator parafia kręgu
1. 1 Anna i Tomasz Obrębscy ks. Mateusz Gawarski

św. Anna

2. 2 Dorota i Paweł Tchorek ks. Rafał Bogdański św. Andrzeja Apostoła
3. 3 Barbara i Michał Biegała ks. Paweł Zaręba Narodzenia NMP Leszno
4. 4 Katarzyna i Marcin Szybińscy ks. Andrzej Persidok  Dzieciątka Jezus 

 

 

Rejon STAROMIEJSKI obejmuje kręgi z następujących dekanatów:

staromiejski, śródmiejski i żoliborski 

 

Para rejonowa - Anna i Norbert Łukomscy

Moderator Rejonu  Staromiejskiego - ks. Mateusz Gawarski