Warsztaty dla par prowadzacych rekolekcje wakacyjne  2021

W sobotę 6 lutego 2021 roku odbyły się warsztaty (w formie online) dla par prowadzących rekolekcje wakacyjne przeprowadzone przez Diakonię Oaz Rekolekcyjnych wraz z parą diecezjalną – Anią i Piotrem Zadrożnymi i ks. Pawłem Witkowskim - moderatorem diecezjalnym DK AW.

Spodziewając się zmniejszenia obostrzeń sanitarnych oraz mając świadomość istniejącego w wielu z nas pragnienia doświadczenia rekolekcji, kontynuujemy jako diecezja, przygotowania do ich przeprowadzenia w najbliższe wakacje. Na spotkaniu po krótkiej modlitwie i przywitaniu przez odpowiedzialnych DOR Magdę i Andrzeja Jurewiczów, poruszaliśmy wiele kwestii istotnych z punku widzenia przygotowujących oazy wakacyjne.

Omawialiśmy możliwości prowadzenia takich wyjazdów w reżimie sanitarnym, w tym konieczność szczególnego potraktowania niektórych elementów rekolekcji i różne sytuacje z jakimi musi obecnie mierzyć się diakonia rekolekcyjna. Podczas spotkania udzielonych zostało wiele odpowiedzi na pytania. Niektóre odpowiedzi nie są jeszcze nikomu znane, gdyż dotyczą przyszłej sytuacji epidemiologicznej. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z niepewności i dynamicznie zmieniającej się sytuacji, ale wierząc w Bożą Opatrzność z ufnością patrzymy w przyszłość i staramy się najlepiej jak  możemy przygotować do przeprowadzenia rekolekcji.

Tematem jednej części warsztatów była także wizja drogi jednego dnia oraz całych rekolekcji, którą przypomniał nam ks. Paweł. Wskazywał On, że zgodnie z założeniami ks. Franciszka Blachnickiego rekolekcje mają określona formę i program zgodny z drogą całej formacji w Ruchu.

Kolejną sprawą podejmowaną podczas spotkania była kwestia dobrego przygotowania i przeprowadzenia wieczorów pogodnych na rekolekcjach, by były one radosne, wspólnototwórcze, odnosiły się do treści przeżywanych podczas rekolekcji oraz zapewniały dobrą zabawę dla wszystkich uczestników - od dzieci po dorosłych.

Spotkanie zakończyliśmy zaproszeniem do indywidualnego oraz wspólnotowego trwania na modlitwie w intencji rekolekcji, o co prosimy także wszystkich członków Domowego Kościoła.

Kasia i Marcin Piaseccy

DORDK2

Na początku marca 2018 w Józefosławiu odbyło się spotkanie Diakonii Oaz Rekolekcyjnych Domowego Kościoła naszej diecezji. W spotkaniu brali udział: moderator diecezjalny DK ks. Andrzej Pawlak, para diecezjalna Kasia i Marcin Piaseccy oraz członkowie Diakonii Oaz Rekolekcyjnych DK. Dotychczasowi odpowiedzialni za DOR Beatka i Jarek Bernatowiczowie ze względu na powołanie do posługi pary filialnej zrezygnowali z dotychczasowej odpowiedzialności, ale zadeklarowali dalszą posługę i pomoc na rzecz diakonii.

Po wspólnej modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym nastąpiło dzielenie się życiem, a następnie każdy podzielił się realizacją swoich zadań z zakresu diakonii oaz rekolekcyjnych. Ksiądz Andrzej w krótkiej katechezie przypomniał zebranym zasady pracy każdej diakonii: zasadę kolegialności, pomocniczości, solidarności, kadencyjności i wolontariatu.

Wreszcie wyłoniono nową parę odpowiedzialną za Diakonię Oaz Rekolekcyjnych Domowego Kościoła Archidiecezji Warszawskiej: Magdę i Andrzeja Jurewiczów, którzy w pokorze przyjęli posługę, za co podziękowaliśmy Panu Bogu. Magdzie i Andrzejowi życzymy sił i otwartości na Ducha Świętego, i zapewniamy, że będziemy im pomagać.

DORDK1Ze spotkania wynikło, że wszyscy podejmujący posługi i odpowiedzialności stykają się w życiu z najróżniejszymi trudami, czasu mają za mało, borykają się z własnymi słabościami, a jednak idą do przodu, doświadczają działania Boga i pragną dzielić się łaskami, które otrzymali, by inni mogli przybliżać się do Boga.

Bogu niech będą dzięki!

Iwona i Daniel Jakubczykowie

 

 

P.S.
Aktualni członkowie diakonii:
Magdalena i Andrzej Jurewiczowie (odpowiedzialni DOR DK)

Beata i Jarosław Bernatowicz

Iwona i Krzysztof Giedzińscy

Iwona i Daniel Jakubczykowie

Anna i Piotr Zadrożni

oraz na czas pełnienia posługi Kasia i Marcin Piaseccy (para diecezjalna DK) i ks. Andrzej Pawlak (moderator diecezjalny DK)

Na rzecz DOR DK (jako sympatycy) posługują także: Małgorzata i Grzegorz Flisowie, Agnieszka i Janusz Grzybowscy, Iwona i Zygfryd Kosidowscy, Renata i Marcin Osieccy oraz Justyna i Darek Piekarkowie.OJDOR 1
W Grąblinie znajdują się, otoczone szczególną czcią, miejsca objawień Matki Bożej Licheńskiej. Jednym z nich jest las grąbliński, w którym Tomasz Kłossowski - żołnierz napoleoński, zawiesił w 1844 r. wizerunek Najświętszej Maryi Panny z białym orłem na piersi. Sześć lat później miały tu miejsce objawienia - Matka Boża ukazała się pasterzowi Mikołajowi Sikatce. I właśnie w tym uroczym miejscu, w dniach 13-16 października 2017, odbyła się Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych (OJDOR), w której mogliśmy uczestniczyć wraz ze wszystkimi członkami diakonii oaz rekolekcyjnych (DOR) z naszej archidiecezji, jak i z DOR z innych diecezji.
Gospodarzami była diecezja włocławska, która zorganizowała rekolekcje i dbała o nas podczas całego pobytu. Od strony duchowej towarzyszy nam, jak zawsze na takich spotkaniach, ks. Aleksander Suchocki z CDOR. Służył nam doświadczeniem, świadectwem i posługą kapłańską.

Temat OJDOR - Niepokalana wzorem Nowego Człowieka, pięknie wpisał się w hasło tego roku Sługa Niepokalanej, jak i w miejsce, w którym odbywała się oaza. Podczas konferencji i warsztatów zastanawialiśmy się, jak w oazach kształtować właściwą maryjność. Pochyliliśmy się nad poszczególnymi stopniami rekolekcji w aspekcie formacji maryjnej, a także zastanawialiśmy się, jak dobrze łączyć formację ludzką z kształtowaniem poprawnej teologicznie maryjności. Dowiedzieliśmy się również, w jaki sposób nasz założyciel ks. Franciszek Blachnicki odkrywał w sobie pobożność maryjną i jak rodziła się w nim jego swoista mariologia.

Mieliśmy również okazję spotkać się z odpowiedzialnymi DOR gałęzi młodzieżowej z naszej archidiecezji i tym samym rozpocząć, miejmy nadzieję, długoletnią i piękną współpracę przy organizowaniu, jak i przeżywaniu oaz młodzieżowych i Domowego Kościoła.

Był też czas na dzielenie się życiem w naszych diecezjach, co było bardzo ubogacające i inspirujące, i mamy nadzieję, będzie pomocne, by dobrze przygotować i poprowadzić wakacyjne oazy.

Następny OJDOR już w lutym, tym razem gospodarzem będzie archidiecezja warszawska.

Iwona i Krzysztof Giedzińscy
DOR DK AW

P.S. Aktualnie członkami DOR DK są:

Beata i Jarosław Bernatowicz (odpowiedzialni DOR DK)

Iwona i Krzysztof Giedzińscy

Iwona i Daniel Jakubczykowie

Magdalena i Andrzej Jurewiczowie

Anna i Piotr Zadrożni

oraz na czas pełnienia posługi Kasia i Marcin Piaseccy (para diecezjalna DK) i ks. Andrzej Pawlak (moderator diecezjalny DK)

OJDOR 3OJDOR 2OJDOR 4OJDOR 5

warsztaty113 stycznia 2018 r. o godz.10.00 w salce katechetycznej na plebanii parafii Matki Bożej Królowej Pokoju na Młocinach spotkaliśmy się na warsztatach dla par prowadzących rekolekcje wakacyjne w roku 2018. Spotkanie prowadzili członkowie Diakonii Oaz Rekolekcyjnych Domowego Kościoła (DOR DK) oraz Diakonii Wychowawczej, uczestniczyli także: para diecezjalna - Kasia i Marcin Piaseccy oraz moderator DK AW ks. Andrzej Pawlak.

Po krótkiej modlitwie zawiązana została "Diakonia Rekolekcyjna DK 2018", obejmująca wszystkich uczestników spotkania i wszystkie pary prowadzące rekolekcje, wśród których były też takie, które po raz pierwszy podjęły się tej posługi. W kolejnych wystąpieniach doświadczone małżeństwa z DOR DK przekazały najważniejsze informacje dotyczące zadań par prowadzących, od kwestii podstawowych po niemniej ważne szczegóły praktyczne. Wspólnym mianownikiem wszystkich wypowiedzi była służba Bogu i małżeństwom oraz rodzinom uczestników. Zgodnie z naczelną zasadą działania: rzeczy małe - w wolności, rzeczy ważne - w jedności, wszystkie - w miłości.

warsztaty 4Żadne pytania nie pozostały bez odpowiedzi. W otwartej formule warsztatowej wiele punktów rodziło gorące dyskusje, które jednak dzięki ogromnemu doświadczeniu i spokojowi DOR zostały zakończone konkretnymi wnioskami. Newralgiczną kwestię trybu prowadzenia zapisów na rekolekcje poruszyli, a następnie jednoznacznie wyjaśnili wszelkie kontrowersje Beata i Jarek Bernatowiczowie. Natomiast o spędzającym sen z powiek wszystkich par prowadzących zagadnieniu opieki nad dziećmi przez Diakonię Wychowawczą w wyjątkowo żywym wystąpieniu wypowiedzieli się Aneta i Krystian Tyrańscy, kładąc nacisk na odpowiednią liczebność diakonii.

Po przekazaniu parom prowadzącym, ogólnych i szczegółowych, informacji dotyczących ich rekolekcji, głos zabrali Kasia i Marcin Piaseccy, przedstawiając kluczowe kwestie rozliczeń finansowych oraz ks. Andrzej Pawlak, który skupił się na roli księdza moderatora w czasie rekolekcji, współpracy z klerykami, a także na nawiązywaniu relacji z miejscowym proboszczem.

W czasie rozmów podczas przerwy przy kawie i herbacie, żywo wybrzmiało, że DOR DK potrzebuje wiele par gotowych poprowadzić rekolekcje oraz tych, które mogłyby podjąć posługę animatorską. Jeśli więc ktoś czuje wołanie w sercu do posługi na rekolekcjach warto, by już dziś zgłosił swoją kandydaturę na adres DOR DK (rekolekcjedkaw(at)gmail.com).

Warsztaty zakończyliśmy wczesnym popołudniem, zdając sobie sprawę jak wiele jeszcze przygotowań przed nami.

Aneta i Przemek Wojewódzcy

warsztaty2warsztaty3warsztaty 5warsztaty 6warsztaty 7warsztaty 8

jezdrodkr004aRozpoczynając nowy rok pracy „Sługa Niepokalanej” DOR DK odbył swoje pierwsze spotkanie formacyjne. Gościli nas, jak zawsze bardzo ciepło, Iwonka i Krzysztof Giedzińscy.

Przy obecności wszystkich członków DOR DK i pary diecezjalnej rozpoczęliśmy spotkanie Nieszporami, w czasie których dziękowaliśmy za dzieła Ruchu już przeżyte (szczególnie rekolekcje wakacyjne) i prosiliśmy o błogosławieństwo na nowy rok pracy i podejmowane w nim przez nas wszelkie działania.

Po modlitwie, w formie dzielenia się i licznych dygresji, omówiliśmy sprawy DOR dotyczące przeprowadzonych ostatnio podsumowań oaz wakacyjnych. W ocenie nas wszystkich, podsumowanie oaz, to bardzo ważne i konkretne spotkanie, które przebiegło sprawnie i pozwoliło spojrzeć na wymiar, zarówno duchowo-przeżyciowy panujący na danych rekolekcjach, jak i wymiar egzystencjonalny. Spostrzeżenia dotyczące konieczności takich podsumowań dla par prowadzących i dzielenia się duchowymi aspektami rekolekcji znalazły się w wypowiedziach prawie wszystkich członków DOR DK. Ku rozważeniu zostało zaproponowane, aby takie spotkanie było przeprowadzane także dla par prowadzących rekolekcje śródroczne i ewangelizacyjne.

W trosce o dzieła rekolekcyjne pochyliliśmy się nad bieżącymi sprawami tj. rekolekcjami w roku formacyjnym 2017/2018 oraz wakacjami 2018 i wszelkimi sprawami z nimi związanymi. Rzecz jasna, nie wszystko do końca omówiliśmy, podjęliśmy czy też rozwiązaliśmy, bo są to kwestie zależne od wielu osób posługujących.

Ważnym tematem rozmów, jaki także podjęliśmy, była kwestia współpracy z DOR części młodzieżowej. Nie mamy w tym zbyt dużego doświadczenia, dlatego też stwierdziliśmy, że najlepszym wyjściem będzie wspólny wyjazd na Oazę Jedności Diakoni Oaz Rekolekcyjnych (OJDOR) już w połowie października 2017, co pozwoli nam lepiej poznać się i określić, w czym możemy sobie wzajemnie pomagać.

Dziękujemy Bogu za spotkanie i czekamy na wspólny wyjazd rekolekcyjny.

W imieniu DOR DK

Beata i Jarosław Bernatowicz

P.S. W roku pracy formacyjnej 2015/2016 oraz 2016/2017 DOR DK zawiesił swoją posługę, stawiając się do dyspozycji pary diecezjalnej. Powyższym spotkaniem jesiennym 2017 DOR DK wznowił swoją służbę diakonijną w składzie:

Beata i Jarosław Bernatowicz (odpowiedzialni DOR DK)

Iwona i Krzysztof Giedzińscy

Iwona i Daniel Jakubczykowie

Magdalena i Andrzej Jurewiczowie

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności