ŚWIADECTWO słowa i życia jest nakazem Pana,
który chce, aby światłość nasza świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego,
abyśmy mogli stać się jego świadkami;
ufając tej mocy i modląc się o nią chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela.

Zapraszamy w sobotę 26 maja na wspólną modlitwę.
 
Miejsce: kaplica przy klasztorze sióstr Dominikanek na Radoniach, ul. Widokowa 4, Grodzisk Mazowiecki

Godzina:  19.45
 
Z Panem Bogiem
Basia i Piotr Dyra
para rejonowa grodzisk
Liturgia, zwłaszcza eucharystyczna, jest źródłem i szczytem życia Kościoła;
dokonuje się w niej uwielbienie Boga i uświęcenie człowieka przez zbawcze spotkanie z Chrystusem w Duchu Świętym.
Dlatego z wiarą w obecność Zmartwychwstałego chcę często w niej uczestniczyć,
szczególnie w liturgicznych i para-liturgicznych spotkaniach Wspólnoty i własnej parafii,
czynnie angażując się w różnorodne posługi odpowiednio do powołania i posiadanych charyzmatów.
 
Zapraszamy w sobotę 21 kwietnia na wspólną modlitwę.
 
Miejsce: kaplica przy klasztorze sióstr Dominikanek na Radoniach, ul. Widokowa 4, Grodzisk Mazowiecki

Godzina: 19.45
 
Z Panem Bogiem
Basia i Piotr Dyra
para rejonowa grodzisk
Zapraszamy u progu Wielkiego Tygodnia na wspólną modlitwę połączoną z adoracją krzyża
 
Czas: sobota 24 marca o godzinie 19,45
Miejsce: kaplica przy klasztorze sióstr Dominikanek na Radoniach, ul. Widokowa 4, Grodzisk Mazowiecki 
 
Z Panem Bogiem
Basia i Piotr Dyra
para rejonowa grodzisk
MODLITWA jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka,
źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas;
dlatego chcę być wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania.
 
Zapraszamy w sobotę 17 lutego na wspólną modlitwę.
 
Miejsce: kaplica przy klasztorze sióstr Dominikanek na Radoniach, ul. Widokowa 4, Grodzisk Mazowiecki
Godzina: 19.45
 
Z Panem Bogiem
Basia i Piotr Dyra
para rejonowa Grodzisk
SŁOWO BOŻE stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował stały wysiłek zachowania go,
pójścia za Nim i czynienia Go słowem życia; chcę karmić się Nim jak najczęściej szczególnie poprzez osobiste i wspólne z braćmi studiowanie Pisma Świętego.
 
Zapraszamy w sobotę 27 stycznia na wspólną modlitwę.
 
Miejsce: kaplica przy klasztorze sióstr Dominikanek na Radoniach, ul. Widokowa 4, Grodzisk Mazowiecki, godzina 19.45
 
Z Panem Bogiem
Basia i Piotr Dyra
para rejonowa grodzisk
"Wspólnota pielgrzymującego ludu Bożego, zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym jest jedynym środowiskiem życia,
 w którym może rozwijać się Nowy Człowiek;
 chcę wzrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę małej grupy w ramach Kościoła lokalnego,
 który jest znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła powszechnego."
 
 Zapraszamy w sobotę 23 grudnia na wspólną modlitwę.
 Miejsce: kaplica przy klasztorze sióstr Dominikanek na Radoniach, ul. Widokowa 4, Grodzisk Mazowiecki
 
 Z Panem Bogiem
 Basia i Piotr Dyra
 para rejonowa grodzisk
"Duch Święty - Namaścił Jezusa; dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Świętego, który sprawił, że narodziłem się na nowo do życia "
 
Serdecznie zapraszamy na modlitwę rejonu, która odbędzie się w najbliższą sobotę 25.11.2017 o godz. 19.45.
Jest to czas spotkania z Bogiem i Jego Słowem w Duchu Świętym.
 
Miejsce: kaplica przy klasztorze sióstr Dominikanek na Radoniach, ul. Widokowa 4, Grodzisk Mazowiecki
 
Z Panem Bogiem
Basia i Piotr Dyra
para rejonowa grodzisk

REJONOWY DZIEŃ WPÓLNOTY 10.12.2017

 

Temat: Niepokalana – wzór nowego człowieka

Miejsce: Stare Babice par. Wniebowzięcia NMP

 

Plan:

11.00 Próba scholi

11.20 Odprawa liturgiczna

--

12:00 Zawiązanie wspólnoty (Dom Parafialny "Arka")

12.20 Katecheza

12:40 Godzina świadectw

13:00 Spotkanie w grupach

13:20 Przejście do kościoła

13:30 Przygotowanie do Eucharystii

Namiot Spotkania

14:00 Eucharystia

+ z włączeniem nowych kręgów

Agapa (Dom Parafialny "Arka")

 

Zapraszamy serdecznie

Basia i Piotr Dyra

Para Rejonowa DK rejonu Grodzisk

 

 

Serdecznie zapraszamy na modlitwę rejonu, która odbędzie się w najbliższą sobotę 28.10.2017 o godz. 19.45.
Jest to czas spotkania z Bogiem w sposób szczególny poprzez Maryję
Miejsce: kaplica przy klasztorze sióstr Dominikanek na Radoniach, ul. Widokowa 4, Grodzisk Mazowiecki
Z Panem Bogiem
Basia i Piotr Dyra
para rejonowa grodzisk

Plan Rejonowego Dnia Wspólnoty 22 października w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie

 11.30 Próba scholii dla młodzieży oraz dla DK

12.00 Odprawa liturgiczna dla młodzieży oraz dla DK

12.30 Kawa, herbata

12.45 ZAWIĄZANIE WSPÓLNOTY

13.00 Katecheza wprowadzająca:  Ks. Marcin Loretz  Słowo o Chrystusie Słudze

13.15 Godzina świadectw: Ks. Kruczyński - współpracował z ks.Blachnickim w latach 70.

13.45 Spotkania w grupach dzielenia - Tekst Ewangelii:  Mk 10,35-45

- Jakie owoce rekolekcji widzę dzisiaj w swoim życiu? 
- Co znaczy dzisiaj dla mnie postawa służby, gdzie i jak się ona dokonuje, co mógłbym w tym    względzie zmienić? 
- Do jakiej konkretnej służby Bóg mnie dziś wzywa?

14.30 przygotowanie do Eucharystii,

Namiot Spotkania - Ewangelia z dnia

EUCHARYSTIA i włączenie nowych kręgów do Domowego Kościoła

AGAPA – prosimy o przyniesienie czegoś dobrego

Zapraszamy serdecznie

Basia i Piotr Dyra

Para Rejonowa DK

Rejonu Grodzisk

"Jezus Chrystus - jest moim Światłem i Życiem oraz jedyną drogą do Ojca"
Serdecznie zapraszamy na modlitwę rejonu, która odbędzie się w najbliższą sobotę 30.09.2017 o godz. 19.45.
Jest to czas spotkania z Bogiem i Jego Słowem.
Miejsce: kaplica przy klasztorze sióstr Dominikanek na Radoniach, ul. Widokowa 4, Grodzisk Mazowiecki
Z Panem Bogiem
Basia i Piotr Dyra
para rejonowa  Rejonu Grodzisk DK
Rejon Grodzisk
Podrejon 1 - para łącznikowa: Iwona i Grzegorz Chorek
Lp. animatorzy ks. moderator parafia kręgu
1. Agnieszka i Rafał Folwarscy  ks. Robert Wlantyk Matki Bożej Częstochowskiej w Kuklówce
2. Dorota i Przemysław Cieślakowie  ks. Krystian Grzyb Miłosierdzia Bożego Grodzisk Maz.
3. Karolina i Tomasz Zwierzchoń  ks. Dariusz Pater Św Anny w Grodzisku Maz.
4. Olga i Krzysztof Kopania  ks. Krzysztosz Liman Św. Anny w Grodzisku Maz.
5. Sylwia i Tomasz Moczadłowscy  ks.Bartosz Strzemiński Św Jadwigi Śląskiej w Milanówku
6. Monika i Jędrzej Bochyńscy  ks. Zbigniew Wojtaś
Maksymiliana Kolbego w Bramkach
Podrejon 2 - para łącznikowa: Agnieszka i Marek Kwiatkowscy
Lp. animatorzy ks. moderator parafia kręgu
1. Teresa i Jakub Tworzydło   ks. Marcin Grabowski Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Maz.
2. Agnieszka i Dariusz Korach  ks. Krystian Grzyb Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Maz.
3. Monika i Robert Kot  ks. Grzegorz Kaszewski Św. Anny w Grodzisku Maz.
4. Jolanta i Marek Węgrzyn  ks. Jarosław Miętus MB Nieustającej Pomocy w Grodziku Maz.
5. Anna i Andrzej Sroczyńscy  ks. Zbigniew Szysz Św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku
6. Anna i Grzegorz Truchelowie  ks. Franciszek Urmański Św Jadwigi Śląskiej w Milanówku
Podrejon 3: Katarzyna i Krzysztof Marzyńscy
Lp. animatorzy ks. moderator parafia kręgu
1. Grażyna i Krzysztof Abramczyk  ks. Adam Żukowski MB Bolesnej w Milanówku
2. Marzena i Krzysztof Dulny  ks. Paweł Witkowski MB Bolesnej w Milanówku
3. Agnieszka i Szymon Kalbarczyk  ks. Bartosz Strzemiński Św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku
4. Małgorzat i Andrzej Truszkowscy ks. Robert Stanicki Międzyparafialny
Podrejon 4 : Elżbieta i Andrzej Karczewscy
Lp. animatorzy ks. moderator parafia kręgu
1. Bożena i Wiktor Każmierczakowie ks. Jacek Maliszewski Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej
2. Teresa i Mariusz Traczykowie   Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej
3. Maria i Jan Gołąb   Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej
4.

Anna i Andrzej Sroczyńscy (k. macierzysty)

ks. Zbigniew Szysz Św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku
5. Maria i Olaf Kamińscy ks. Jan Mężyński MB Bolesnej w Milanówku

GRODZISK – Odpowiedzialni 2017/2018

 

Rejon Grodzisk obejmuje dekanaty:

grodziski,

tarczyński(tylko par. Ojrzanów),

błoński(parafie Bramki, Kampinos, Kaski, Niepokalanów, Pawłowice, Zawady),

brwinowski(parafie Milanówek x2, Żuków, Podkowa Leśna)

 

Opiekun rejonu – ks. Jan Mężyński, parafia Matki Bożej Bolesnej, Milanówek

 

Para Rejonowa – Basia i Piotr Dyrowie, tel. 503533066; 503371723,

 

Pary łącznikowe:

podrejon 1 : Iwona i Grzegorz Chorek tel.: 664179946; 604546227,

Podrejon 2 : Agnieszka i Marek Kwiatkowscy tel.:606908067; 508009636,

Podrejon 3 : Katarzyna i Krzysztof Marzyńscy tel.:604609702;

Podrejon 4 : Elżbieta i Andrzej Karczewscy tel.: 609180590;