Milanowek1

W dniach 29-31 października 2021r. odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne w Milanówku, w gościnnych progach Domu Zakonnego Zgromadzenia Sług Jezusa. W rekolekcjach uczestniczyło 13 małżeństw, duchowo prowadził nas ks. Grzegorz Czernek. Dzięki diakonii wychowawczej prowadzonej przez Magdalenę i Tomasza Niemców oraz Andrzeja Ryfkę, małżonkowie mogli spokojnie i w pełni zaangażować się we wszystkie punkty rekolekcyjnego programu. Diakonia spisała się tak dobrze, że wszystkie dzieci brały udział w zabawach z ogromną chęcią, nawet te, które początkowo nie miały na to ochoty. Muzycznie posługiwali nam zaprawieni już w „bojach” rekolekcyjnych Asia i Piotr Olędzcy.

Dla nas, jako pary prowadzącej rekolekcje zaczęły się już miesiąc przed wyjazdem do Milanówka. Cały ten czas był przeplatany trudnościami życia codziennego, jak i wyzwaniami, które stawiało przed nami zorganizowanie rekolekcji, ale przede wszystkim był to czas ogromnej łaski bycia w bliskości z Panem Bogiem i ciągłej modlitwy o wypełnianie przez nas Jego woli, realizacji Jego pomysłu na ten weekend. Oczywiście Pan był z nami również na rekolekcjach, wypełniał przestrzenie, w których byliśmy słabi, nawet możemy powiedzieć, że właśnie przez nasze słabości działał najlepiej. Zobaczyliśmy to zwłaszcza w trakcie jednego z przygotowanych przez nas głoszeń. Było ono dla nas trudne i okazało się, że nie mamy nikogo kto chciałby wygłosić konferencję na temat: „Wiara i nawrócenie”, więc w ostatnim momencie wzięliśmy to na siebie. Mieliśmy wiele wątpliwości, czy wszystkie treści są dla nas jasne, czy wszystko co przygotowaliśmy powinno być powiedziane, w taki sposób w jaki to przygotowaliśmy. Przed tą konferencją odczuwaliśmy największy stres i postanowiliśmy oddać ten czas szczególnie Panu Bogu. W trakcie konferencji, ku naszemu przerażeniu okazało się, że część slajdów z niewiadomej przyczyny nie wyświetliła się i tym samym pominęliśmy też część treści tego głoszenia. Konferencję skończyliśmy z poczuciem, że po ludzku „zawaliliśmy” sprawę, nie zapanowaliśmy do końca nad sytuacją i nie wykonaliśmy dla Pana zadania, tak jakby sobie tego życzył. Chociaż w głębi serca mieliśmy nadzieję, że Bóg zapanował nad tą sytuacją i nagłe „przeskoczenie” przez nas kilku slajdów było Jego sprawą. Ku naszemu zdziwieniu podczas Godziny świadectw, uczestnicy odwoływali się właśnie do treści z tej „nieudanej” konferencji i to jeszcze do tych fragmentów, do których mieliśmy największe wątpliwości, czy je w ogóle poruszać.

Jednym z bardziej „mocnych” momentów w trakcie rekolekcji była modlitwa wstawiennicza. Pierwszy raz razem z mężem mieliśmy okazję posługiwać innym w taki sposób. Było to dla nas niesamowite doświadczenie. Pan Bóg uzdalniał nas do modlitwy za małżonków, wkładał w nasze usta słowa modlitwy, a w nasze serca miłość do bliźniego. Tego momentu nie można porównać z niczym innym.
Dziękujemy, że mogliśmy przygotować te rekolekcje. Wiele nas to kosztowało pracy, ale korzyści przekraczają o wiele trud włożony w organizację. Mamy poczucie, że Bóg uświęcił ten weekend swoją obecnością. Spotkało nas w tym czasie wiele dobra i miłości od naszych braci i sióstr ze wspólnoty.

Bóg jest dobry cały czas.

Klaudia i Konrad Skonieczni
para prowadząca

Świadectwa ==>>

Milanowek2

Wolni1

Rekolekcje tematyczne "Wolni i wyzwalający" odbyły się w dniach 25-31.07.2021r. w ośrodku rekolekcyjnym św. Norberta w Hebdowie. Atmosfera XII-wiecznego klasztoru oo. norbertanów (obecnie prowadzony przez pijarów) pomogła nam zrealizować przeżyciowy charakter rekolekcji.

W rekolekcjach uczestniczyło 12 par małżeńskich z dziećmi, razem 53 osoby. Opiekunem duchowym naszej wspólnoty był ks. Rafał Czekalski, który oczarował nas swoją wiedzą i pomógł lepiej zrozumieć i otworzyć się na słowo Boże. Nasze rekolekcje dzielnie wspierali również klerycy: Mateusz i Paweł. Konferencje dotyczące tematu przewodniego prowadziła Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka prasowa i telewizyjna. Do diakonii rekolekcyjnej należeli także animatorzy kręgów: Danusia i Janusz Kamińscy-Hass, Beata i Piotr Falkowscy i Małgosia i Piotr Jabłońscy. Posługę diakoni muzycznej pełnili Hanna i Mariusz Kociędowie z diecezji płockiej. Natomiast diakonię wychowawczą tworzyli: Ewa i Michał Szczepanikowie oraz Ania i Maciek Kalinowscy. Dzielnie pomagały im Karolinka Markowska i Marysia Falkowska. Przeżywanie rekolekcji ułatwiła nam gościnność o. Jacka Stępnia, który był dla nas bardzo wyrozumiały i starał się sprostać wszystkim naszym potrzebom. Posiłki były pyszne i pięknie podane.

Każdy dzień rekolekcji wypełniony był modlitwą, którą rozpoczynaliśmy Namiotem Spotkania o godz.7.30, potem Jutrznia i ok. południa Eucharystia. Dzięki życzliwości księdza proboszcza Eucharystię - szczyt i źródło naszej modlitwy, prawie zawsze mogliśmy przeżywać w Sanktuarium Matki Bożej Hebdowskiej zwanej Nadwiślańską. Małżonkowie modlili się również podczas codziennego dialogu małżeńskiego, wieczornej modlitwy małżeńskiej i rodzinnej, a także podczas małżeńskiej adoracji Najświętszego Sakramentu i wieczornego uwielbienia.

Dwa razy dziennie przed południem i po południu mogliśmy posłuchać konferencji Małgosi Nawrockiej, która uświadomiła nam jakie zagrożenia niesie ze sobą obecna kultura zwana "popkulturą". W swoich konferencjach nawiązała do historii i źródeł tych zagrożeń. Uświadomiła nam jakim zagrożeniem mogą być dla nas niektóre media, środki masowego przekazu, książki czy sztuki teatralne, które w powolny i systematyczny sposób próbują przemycać do naszej świadomości filozofię New Age, okultyzmu i magii. Trzeba zatem wybierać mądrze i pamiętać, że jest wielu nauczycieli, ale mało świadków prawdy, a to Bóg jest Miłością i prawdziwym Nauczycielem.

Małżonkowie mogli umacniać się w wierze w codziennych spotkaniach kręgów, które służyły również pogłębieniu i przedyskutowaniu tematu przewodniego. Wieczorami zbliżaliśmy się do siebie przez uczestnictwo w pogodnych wieczorach, które dostarczały wszystkim dużo radości i dobrego humoru. W czasie dla rodziny mieliśmy możliwość zwiedzania całego klasztoru, a ksiądz kustosz opowiedział nam o jego historii i zwyczajach, jakie panowały w nim za czasów ojców norbertanów. Mogliśmy wejść do podziemi, gdzie znajduje się dawne oratorium zmarłych i krypta grobowa zakonników.

Był to bardzo dobry i potrzebny czas dla wszystkich uczestników rekolekcji. Małżonkowie mogli zbliżyć się do Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem i Zbawicielem oraz pogłębić więzi małżeńskie.

Dziękujemy Panu Bogu za ten czas i wszystkich uczestników.

Lena i Piotr Sasinowe
para prowadząca

Krakow1

W dniach 7-22 sierpnia 2021 r., w 76 osobowej grupie, przeżywaliśmy w Krakowie rekolekcje OR III st. Moderatorem oazy był ks. Mariusz Żołądkiewicz, a w diakonii posługiwali: Monika i Marcin Kłykocińscy, Iga i Maciej Banasiowie, Edyta i Jacek Łuczakowie oraz Ania i Hubert Szperlowie jako animatorzy, Ela i Grzegorz Cendrowscy jako odpowiedzialni za stronę muzyczną, a nad dziećmi czuwali Ola i Sławek Szymianiakowie, z nieocenioną pomocą ośmiorga dorosłej młodzieży.

Przeżywaliśmy rekolekcje poznając Kościół – Matkę zbudowany na fundamencie Apostołów i Męczenników. Wirtualnie zwiedzaliśmy świątynie Rzymu, a w rzeczywistości odkrywaliśmy piękno Krakowa i jego kościołów. Spotkania z Żywym Kościołem ubogacały nas świadectwem wiary, powołania i nawrócenia, jak również pokazywały bogactwo dróg, jakie w tym Kościele można obrać służąc Bogu i wspólnocie.

Ubogacały nas również świadectwa uczestników oazy i słowa księdza moderatora, który pomagał nam odkrywać piękno służby przede wszystkim w małżeństwie i rodzinie, ale również w parafii i we wspólnocie.

Diakonia rekolekcyjna otwarta na potrzeby wspólnoty sprawiała, że nie poddawaliśmy się zmęczeniu i razem pokonywaliśmy wszelkie trudności. Szczególne podziękowania składamy diakonii wychowawczej, która z miłością i troską opiekowała się dużą grupą dzieci.

Chwała Panu!

Iza i Rafał Pytlakowie
para prowadząca

Świadectwo==>>

Krakow2Krakow3Krakow4Krakow5Krakow6Krakow8Krakow7Krakow10Krakow9Krakow11Krakow12

Ciezkowice1
Pan Bóg pozwolił nam odbyć 17 dniowe rekolekcje ze wspaniałymi ludźmi, w domu pachnącym drewnem, na wzgórzu, w najbardziej pogodnych dniach wakacji 2021 roku. A przecież, nie pozbawił nas wysiłku, trudu, wpisanych w ten czas, jak w dniu codziennym. Dodał kluczowe - świadomość swojej obecności, zaangażowanej, wrażliwej, silnej, opiekuńczej. Zaprosił, by wzrastało poczucie bezpieczeństwa, którego źródłem jest On sam. Pan uczył nas oddawania naszych planów i decyzji – Jemu (prawdziwa górska burza, gdy już wychodziliśmy na Drogę Krzyżową). Dawał nam poznawać swoją miłość przez drugiego człowieka. Uczył, jak dobre jest, że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Pozwalał dostrzec, jak ktoś nosi moje brzemię, jak doświadcza mojego krzyża i wypełniał serce wdzięcznością. Robił miejsce na radość w codzienności. Uczył, jak ważne jest przy tym – danie czasu na spotkanie z Nim - w Namiocie Spotkania, we Mszy Świętej.

I tak, pozostajemy z głęboką wdzięcznością wobec 11 par małżeńskich, które zdecydowały się oddać czas Bogu. Dziękujemy za włożone pracę i serce prowadzącemu rekolekcje ks. Szymonowi Nowickiemu, animatorom: Agnieszce i Kubie Filipkowskim, Agnieszce i Przemkowi Włodarskim, Marii i Piotrowi Jakubowiczom. Dziękujemy za trud i miłość opiekunom naszych dzieci: Asi i Mariuszowi Koziarom wraz z dziećmi Anią i Kacprem, Małgosi i Sławkowi Sutowiczom, Antosiowi Korytko, Karolince i Asi Walkowskim, Karolince Kuc, Ali Brodnickiej.

„Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.(…) Daremnym jest dla was
wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje”.

Nas miłuje.

„Wzajemnie swoje brzemiona noście”. Tego doświadczyliśmy.

Z wdzięcznością,

Justyna i Maciej Aulakowie
para prowadząca

Świadectwa ==>>

Ciezkowice2Ciezkowice3Ciezkowice4

Nietrzebki1

W dniach 23-29.08.2021 do ośrodka rekolekcyjnego w Pratulinie nad Bugiem zjechało 16 małżeństw z Domowego Kościoła archidiecezji warszawskiej pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Szerszenia, aby przeżywać Oazę Rekolekcyjną Animatorów Rodzin II stopnia.

Słuchając konferencji, świadectw i biorąc udział w spotkaniach małych grup mieliśmy szansę poznawać kwestie związane z powołaniem, posługą i sposobami pracy pary animatorskiej w DK, a także dzielić się sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach związanych z posługą. Trwaliśmy na modlitwie poczynając od porannego namiotu spotkania, poprzez włączenie się w modlitwę Kościoła w czasie Jutrzni, czy Nieszporów, aż wreszcie powierzając Zmartwychwstałemu nasze rodziny w czasie wieczornej modlitwy małżonków. Południowa Eucharystia była naszym szczytem i źródłem każdego dnia. Popołudnia wykorzystywaliśmy do nawiedzania pobliskich sanktuariów, w tym sanktuarium bł. męczenników: Wincentego Lewoniuka i towarzyszy w Pratulinie. Dzięki opowieści księdza kustosza mieliśmy szansę dostrzec wielką wiarę ludu podlaskiego, który gotów był nawet do ofiary życia w imię jedności Kościoła. Radośnie budowaliśmy naszą wspólnotę rekolekcyjną podczas pogodnych wieczorów, czy dzielenia się swoimi doświadczeniami codziennej posługi animatora. W czasie spotkań formacyjnych małżeństw, nasze dzieci spędzały z radością czas pod opieką diakonii wychowawczej. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody wracały do swoich rodziców po różnych aktywnościach z szerokimi uśmiechami na twarzach.

Kilka dni rekolekcji wypełnione treściami i przeżyciami minęło bardzo szybko. Wracaliśmy zatem do domów z niedosytem, ale i z gotowością do lepszego pełnienia posługi pary animatorskiej we własnej rodzinie, kręgu czy też gdziekolwiek indziej zostaniemy posłani.

Chwała Panu!

Anna i Marcin Nietrzebkowie
para prowadząca

Świadectwo==>>

Nietrzebki3Nietrzebki2

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności