W dniach 28-30 listopada 2008 razem z Markiem uczestniczyliśmy w ORDJ (chociaż skróty są ponoć charyzmatem naszego ruchu, warto je rozszyfrowywać - stąd wyjaśnienie w tytule). Spotkanie odbyło się w domu rekolekcyjnym na Bielanach ul. Dewajtis 3. Przyjechali odpowiedzialni za rozmaite przestrzenie działania RŚŻ (Ruchu Światło-Życie): moderator generalny Ruchu - ks. Adam Wodarczyk, kilkunastu kapłanów, osoby odpowiedzialne za diakonie, pary diecezjalne i rejonowe z DK ( Domowego Kościoła) - w sumie ok.70 osób.Myślą Przewodnią Oazy był planowany temat pracy rocznej (będący kontynuacją hasła „Czyńcie uczniów”): „ Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”.  

Analizowaliśmy przesłanie zawarte w Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II ECCLESIA IN EUROPA (Kościół w Europie) z 2003 roku. (Nota bene Synod zakończył się w 1999roku z czego jasno wynika , że papież mierzył się z tymi treściami 4 lata!). Jak to na oazie - łączyliśmy modlitwę (Eucharystia, Liturgia Godzin, Namiot spotkania, spotkanie modlitewne w sobotę wieczorem) z przyswajaniem treści intelektualnych (słuchaliśmy wykładów księdza Adama, oglądaliśmy prezentację dotyczącą strony ewangelizacyjnej www.SzukającBoga.pl, oraz relację ks. Irka Kopacza z ewangelizacji w Turkmenistanie) i naturalnie nie zapominaliśmy o budowaniu wspólnoty poprzez wzajemne poznawanie się (spotkania w grupach, pogodny wieczór i wspólne posiłki, które były okazją do wymiany doświadczeń i dawania świadectwa).

Gdybym miała w punktach wymienić najistotniejsze treści ORDJ to na pierwszym miejscu trzeba postawić wezwanie do EWANGELIZACJI. „Odczytaj swoją misję na nowo! Przejmij się tym! Odczytaj nowe zadania w nowym entuzjazmie!- nawoływał moderator generalny. Każdy oazowicz jest wezwany do głoszenia, celebrowania i służenia Ewangelii nadziei.

Drugie ważne zadanie to budowanie JEDNOŚCI (w naszych sercach, naszych rodzinach, naszych diakoniach i naszych wspólnotach). Potrzeba troski o przepływ informacji, o wierność charyzmatowi Ruchu Światło-Życie. Chociaż w różnych wspólnotach, są kryzysy  to przecież Duch Święty dopełnia dzieła łączenia tego co rozproszone.Bardzo konkretne wskazówki dotyczące pełnienia posługi daje Św. Paweł (Rz 12, 14-16a)„Musimy sobie uświadamiać, że to co robimy nie jest nasze, ale Kościoła, Ruchu, wspólnoty(...) a więc powtarzał za Ojcem Założycielem Franciszkiem Blachnickim – ks. Wodarczyk - módl się o to czego pragniesz, gdzie ziemia szczególnie wysuszona, wołaj o rosę, wołaj o Ducha świętego jak dziecko.” 

Na tym chyba mogę zakończyć swoją relację, aczkolwiek chciałoby się za św. Janem dodać „Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a  które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać” ( J 21,25)

 

 

P.S. Według zapewnień księdza moderatora - przyszłoroczna ORDJ też będzie w podobnym terminie, w Warszawie - więc może uda się zgromadzić więcej osób z naszej diecezji.

 

Zdjęcia z Oazy

Relacja z ORDJ ze strony oaza.pl

 

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności