Każdy krąg Domowego Kościoła Archidiecezji Warszawskiej posiada kartę kręgu, która jest kartą informacyjną dla par funkcyjnych. Karta zakładana jest przez parę pilotującą na koniec etapu pilotażu.

Karta kręgu do pobrania ==>>

Karta zawiera:

1. dane kontaktowe - dla zapewnienia łączności pomiędzy parą animatorską kręgu oraz parą rejonową i jest to wyraz troski o jedność

2. informacje dotyczące przebiegu formacji poszczególnych małżeństw oraz posług podejmowanych w Domowym Kościele

3. informacje dotyczące przebiegu formacji całego kręgu i kontakt do kapłana - opiekuna duchowego kręgu


Część I - DANE KONTAKTOWE I FORMACJA MAŁŻEŃSTW

Nazwa kręgu jest związana z podrejonem lub parafią, do której należy krąg i jest jednocześnie nazwą arkusza, który zawiera informacje o kręgu. Nazwę kręgu proponuje zazwyczaj para rejonowa.


NAGŁÓWEK (część żółta) - pozwala zidentyfikować w jakim rejonie i podrejonie znajduje się krąg, także w którym roku rozpoczął się pilotaż i kto krąg pilotował, (część niebieska) - pozwala określić konkretne dane małżeństw z kręgu.

1. Kolumna „Uczestnicy kręgu” zawiera imiona i nazwiska uczestników kręgu - żony i męża.

2. Kolumna „Dzieci” daje pełny obraz rodziny poprzez informację o liczbie lub braku dzieci, wieku dzieci (podanie roku urodzenia umożliwia stwierdzenie czy są małe, w wieku szkolnym, czy już samodzielne).

3. Kolumna „Parafia zamieszkania” jest to bardzo ważna kwestia. Podajemy dokładnie tę parafię, w której mieszkamy lub do której faktycznie przynależymi poprzez uczestnictwo w Eucharystii. Tu podajemy faktyczną naszą parafię, a nie parafię do której jeździmy, by w kręgu uczestniczyć. Ważne jest by dopisać dekanat w jakim parafia się znajduje.

4. Kolumna „Telefon/mail” pomaga skontaktować się z małżeństwem. Z informacji zawartych w kartach kręgu w pierwszej kolejności korzystają pary funkcyjne.

5. Kolumna "Umiejętności" - jedni wpiszą tu starym zwyczajem swój zawód, który faktycznie odzwierciedla umiejętności, inni wpiszą dary jakimi Bóg ich obdarzył i którymi chętnie ubogacą innych np. gra na instrumencie, zdolności plastyczne, itp.

6. Kolumna "Data ślubu" - jest potwierdzeniem naszej sakramentanej więzi, informuje o stażu małżeńskim.

7. Kolumny „Staż w Ruchu” zawierają ważną informację czy przed formacją w DK uczestniczyliśmy w formacji młodzieżowej/dorosłych Ruchu, od kiedy trwamy w DK (czasami kręgi się rozwiązują i małżeństwo przyłącza się do innego kręgu => wiek kręgu nie zawsze jest tożsamy ze stażem w DK). Wszędzie podajemy dokładny rok/lata.

Informacja o KWC kandydaturze (do którego roku) lub członkostwie w KWC wskazuje na gotowość małżonka/małżonków do uczynienia z siebie bezinteresownego daru dla drugiego człowieka – do takiej postawy Nowej Kultury formuje nas DK.

8. Kolumna „OR i ORAR” informuje w jakich latach małżeństwo uczestniczyło w Oazach Rodzin i Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin. Ta informacja daje obraz wysiłku małżeństwa w trosce o duchowy wzrost w zakresie formacji podstawowej. Uczestnictwo w Oazie Rodzin jest punktem wyjścia do dalszej formacji w Domowym Kościele.

Jeśli małżeństwo było uczestnikiem rekolekcji wpisujemy rok przeżywania tych rekolekcji, jeśli posługiwało jako animator obok roku piszemy literkę A, jeśli posługiwało jako para prowadząca PP, jeśli jako diakonia muzyczna DM. Jeśli posługiwało jako diakonia wychowawcza, wówczas tu nie wpisujemy nic tylko wpisujemy ten fakt w rubrykę 9 - Posługi np. Diakonia Wychowawcza na OR I st 2009 - para odpowiedzialna.

9. Kolumna „Rekolekcje Tematyczne” pełni podobną rolę jak dwie poprzednie kolumny, ale w zakresie informacji o formacji permanentnej małżonków. UWAGA: rozumiemy bogaty rozwój duchowy małżeństw, ale prosimy o wpisywanie wyłącznie rekolekcji Ruchu Światło-Życie.

10. Kolumna „Posługi” informuje jakie posługi małżeństwo już podejmowało, jest to istotne dla par odpowiedzialnych w poszukiwaniu pomocników. np. para łącznikowa w latach 2010/2012, odpowiedzialni za Diakonię Słowa w latach 2008/2009 czy posługa w Diakonii Wychowawczej na OR I st w 2008 (rekoleckje oragnizowane przez diec. warszawską).

 
Część II - FORMACJA KRĘGU I OPIEKUN DUCHOWY KRĘGU

1. Kolumna "Rok pracy" powinna mieć wpisany rok formacyjny, podawanie zaczynamy od pierwszego roku spotkania kręgu czyli już od pilotażu.

2. Kolumna "Para animatorska" powinna zawierać nazwisko małżeństwa, które w danym roku formacyjnym zostało przez krąg wybrane do pełnienia posługi animatora kręgu. W początkowym okresie należy wpisać dane pary pilotującej.

3. Kolumna "Parafia - miejsce pracy kręgu" informuje przy jakiej parafii krąg pracuje. Wpisujemy parafię, przy której powstał krąg parafialny.

Jeżeli krąg jest międzyparafialny, wówczas:

  • małżeństwa posługują/przynależą mimo wszystko dla jednej wskazanej parafii (wpisujemy nazwę tej parafii)
  • każde z małżeństw posługuje/przynależy do swojej parafii (wpisujemy wówczas słowo "międzyparafialny")

4. Kolumna "Opiekun duchowy" informuje jaki kapłan w danym roku formacyjnym opiekował się kręgiem, a następna kolumna umożliwia wpisanie kontaktu do kapłana. Przypominamy, że każdą zmianę kapłana w kręgu należy skonsultować z ks. proboszczem parafii, do której krąg przynależy.

5. Kolumna "Temat pracy rocznej" pokazuje kiedy krąg przeżywał formację podstawową/jakie tematy formacyjne podejmował/podejmuje na etapie formacji permanentnej. Należy w miarę dokładnie wpisać z jakich materiłów korzystamy, ich tytuł, nazwę, itd.


Aktualizacja karty kręgu
Aktualizacja karty kręgu powinna być wykonywana minimum jeden raz w roku we wrześniu i przekazywana do pary rejonowej. Za aktualizację odpowiada para animatorska kręgu, ale opiekować się kartą, uzupełniać ją i aktualizować może jedno małżeństwo z kręgu, które podejmie taką odpowiedzialność.

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności