grób ks. Blachnickiego

 

   

   „Świadectwo życia z wiary – będące wielkim cudem Miłosierdzia Bożego i Mocą Ducha Świętego Charyzmat Ruchu Światło-Życie – jako dar dla Kościoła – tak jak został mi ukazany i jak zdołałem go wyrazić. Charyzmat Wspólnoty Niepokalanej Matki Kościoła – jako dar dla Ruchu Światło-Życie, a przez niego dla Kościołów lokalnych. Dar mojego życia w jego śmierci, ze wszystkimi cierpieniami, które do niej prowadzą i z nią się łączą Chcę – z pomocą łaski Pana, w mocy Jego Ducha, w zjednoczeniu z Maryją pod krzyżem – ofiarować to życie za dzieło Ruchu Światło-Życie ze Wspólnotą Niepokalanej, Matki Kościoła, za mająca powstać Wspólnotę kapłanów Chrystusa Sługi i za to dzieło w Carlsbergu, aby mogło jako Sanktuarium Niepokalanej, Jutrzenki Wolności, Źródła Światła i Życia – być tronem Jej łaski i sercem Ruchu. Amen.” 

Fragment testamentu ks. Franciszeka Blachnickiego

 

 

 

Drodzy,


w poniedziałek 27.02.2017 mija 30 lat od śmierci Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego założyciela naszego Ruchu Światło-Życie. W tym szczególnym dniu dziękujemy za dar życia naszego założyciela oraz za dzieło jakie nam zostawił. Modlimy się również o Jego rychłą beatyfikację.

Z okazji tej okrągłej rocznicy starajmy się w tym roku zagłębić w charyzmat Światło-Życie, ideę Nowego Człowieka, Nowej Wspólnoty i Nowej Kultury. Powróćmy do książek, katechez ks. Franciszka. Zastanówmy się czy nasze życie, nasza rodzina, nasza wspólnota jest rzeczywiście tym czym ma być wg założeń ks. Franciszka? Czy tworzymy Kościół – żywą wspólnotę, o którym mówi nam Jezus poprzez naszego założyciela? Okazją do zgłębienia tematu może stać się lektura najbliższego 145 numeru specjalnego „Listu do wspólnot rodzinnych”, który poświęcony jest życiu i dziełu ks. Franciszka Blachnickiego.

Na grobie Sługi Bożego w Krościenku widnieje fragment: „Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo…” J 12, 24. To obumieranie ks. Franciszka rozpoczęło się w celi śmierci katowickiego więzienia, gdzie Bóg czynił w nim miejsce na przyjęcie Siebie, gdzie rozpoczął się proces umierania starego człowieka i narodziny nowego. Ten proces umierania dla Kościoła, który nasz założyciel tak bardzo umiłował, proces oczyszczania - jak sam to określił w swoim testamencie, trwał całe Jego życie. 

Oddanie siebie na służbę Jezusowi i ludziom, których do Jezusa prowadził zaowocowało podjęciem dzieła Ruchu Światło-Życie, w którym ks. Franciszek widział dar – charyzmat otrzymany dla Kościoła od Boga. „To nie zostało przeze mnie wymyślone, stworzone, ale zostało mi dane i zadane.”


To dzieło rozpoczęte za życia przez ojca Franciszka, wydaje plon także, po Jego śmierci. Czyńmy wszystko by stać się ziemią żyzną, która umożliwi ziarnu Słowa Bożego wydać plon obfity.

 

Pozdrawiamy w Panu
Katarzyna i Marcin Piaseccy
para diecezjalna DK AW
Ruchu Światło-Życie

 

Zachęcamy także do zapoznania się z publikacjami ks. Blachnickiego dostępnymi w Diecezjalnej Diakonii Słowa RŚŻ oraz na stronach internetowych - m.in. http://blachnicki.oaza.pl

Jesteś tu: