Ostatnia Wieczerza„... to czyńcie na Moją pamiątkę...” (Łk 22,19)

Drodzy Kapłani,

dziękujemy Wam, że każdego dnia przez Waszą posługę dokonuje się bezkrwawa ofiara odkupienia, że karmicie nas Ciałem i Słowem Bożego Syna.

Życzymy Wam, aby nieustannie towarzyszyła Wam bliskość tego, który Was powołał w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Abyście co dnia miłowali Jezusa więcej. Aby trud trwania przy Chrystusie został nagrodzony radością Zmartwychwstania.

 

                                                                                                                                                   Katarzyna i Marcin Piaseccy
                                                                                                                                    wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła AW

Jesteś tu: