RT Namiot

W dniach 11 - 17 sierpnia w Domu Misyjnym Księży Werbistów w Laskowicach Pomorskich, odbyły się rekolekcje tematyczne Namiot Spotkania.    Rekolekcje prowadził ks. Piotr Kucharczyk razem z Elżbietą i Grzegorzem Kolasińskimi. W diakonii RT posługiwały: pary animatorskie - Anna i Jan Mickiewiczowie, Dorota i Krzysztof Górscy oraz Ewa i Krzysztof Michalakowie; animatorka muzyczna - Sylwia Tkacz oraz  Aneta i Krystian Tyrańscy, którzy razem z Gabrysią, Karoliną, Mateuszem, Przemkiem i Andrzejem tworzyli diakonie wychowawczą. Był z nami także kleryk Karol Okiniński z warszawskiego seminarium. W rekolekcjach wzięło udział 19 małżeństw (18 z archidiecezji warszawskiej i 1 z diecezji warmińskiej) z 22 dzieci.  

Program rekolekcji był oparty na podręczniku Szkoła modlitwy – Namiot Spotkania ks. Franciszka Blachnickiego, na który składają się cztery konferencje wygłoszone przez Ojca podczas szkoły modlitwy, w ramach Szkoły Animatora w Carlsbergu, jesienią 1982 roku. Są one rozważaniem głębokiego tekstu biblijnego o modlitwie, opisującego modlitwę Mojżesza w Namiocie Spotkania (Wj 33, 7-20). Jak pisze ks. Franciszek Blachnicki: „Do tego tekstu musimy ciągle wracać, aż zrozumiemy całą głębię modlitwy. Jej codzienna, osobista praktyka to jest Namiot Spotkania”.

Każdy z czterech pełnych dni rekolekcyjnych oparty był na jednej konferencji ks. Blachnickiego i rozważał różne aspekty modlitwy:
Modlitwa – Spotkanie 
Rozmawiał jak z przyjacielem
Boże plany
Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę.

W podczas rekolekcji odkrywaliśmy jak wielką szansą i darem dla każdego z nas jest codzienny Namiot Spotkania. 

Pierwszy dzień Modlitwa – Spotkanie; w samej nazwie Namiot Spotkania jest już określona istota modlitwy: modlitwa to spotkanie, spotkanie zaś dokonuje się między osobami. Tylko osoby mogą się spotkać. Istotą tego spotkania, tej modlitwy jest spotkanie osoby człowieka z osobą Boga. Na to spotkanie musimy każdego dnia znaleźć czas i miejsce. Nie traktuję Boga poważnie, jeżeli nie mam dla Niego czasu.

Drugi dzień – Modlitwa to rozmowa z Panem jak z Przyjacielem. Modlitwa ma polegać na tym, żeby rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, jak rozmawia przyjaciel z przyjacielem. Modlitwa jest rozmową z Bogiem, który jest przyjacielem, który mnie miłuje. Musimy uświadomić sobie, uznać i przyjąć w wierze, to co Bóg mówi do Mojżesza: Znam cię po imieniu i jestem ci łaskawy. Wielką pomocą dla modlitwy i sposobem nawiązania rozmowy z Bogiem jest Pismo Święte. Jeżeli modlitwa jest dialogiem, to w tym dialogu Bóg zawsze ma pierwsze słowo, a ja mogę tylko dawać odpowiedź.

Dzień trzeci – Modlitwa to poznanie Bożych planów wobec nas. Treścią naszej modlitwy mają być Boże plany wobec nas. Pan Jezus ucząc nas modlitwy każe na pierwszym miejscu stawiać plany Boże, a nie nasze. Bóg ma jakieś zamiary, których w danej chwili nie znamy, dlatego nieraz w takiej sytuacji trzeba powiedzieć: nie wiem, nie rozumiem, ale proszę Panie, daj mi poznać Twoje zamiary wobec mnie. Przyjdzie czas, że zobaczę, że poznam, ale już teraz jestem gotów je przyjąć i podporządkować się Bogu. Takiej modlitwy uczy nas Chrystus.

Dzień czwarty – Modlitwa to doświadczenie Boga i oglądanie Jego oblicza. Jeżeli trwamy na modlitwie, jeżeli ciągle na nowo ją podejmujemy, jeżeli jesteśmy wierni praktyce Namiotu Spotkania to taka modlitwa ma ogromną wartość. Ona nami kieruje, Bóg nas oczyszcza i wynagradza naszą wiarę, nadzieję i wytrwałość. Taka modlitwa nas przemienia, staje się coraz większym źródłem siły i mocy, poprowadzi ku Bogu, do Jego Chwały. 

Codzienny program realizowany był podczas: konferencji kapłana (1 x kleryka), Namiotu Spotkania przed Panem Jezusem w  Najświętszym Sakramencie, homilii podczas Eucharystii, wprowadzenia i spotkania kręgu, modlitwy wieczornej.

W programie rekolekcji przewidziany był czas na realizację także innych Zobowiązań – dialogu małżeńskiego, modlitwę rodzinną i modlitwę małżeńską w obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Uzupełnieniem konferencji były dla wszystkich świadectwa życia modlitwą wypowia-dane przez kapłana, kleryka oraz małżeństw z diakonii i uczestników podczas wprowadzenia i spotkania kręgu. 

Był także czas wolny na wypoczynek, rekreację i zwiedzanie najbliższej okolicy podczas codzienne-go poobiedniego czasu dla rodziny oraz w dniu wycieczkowym. W tym dniu dużą grupą uczestników rekolekcji zwiedzaliśmy z przewodnikiem Chełmno - bogatą w zabytki stolicę Ziemi Chełmińskiej, w której zachowało się sześć gotyckich kościołów, prawie nienaruszony średniowieczny układ urbani-styczny oraz prawie cały obwód murów miejskich, renesansowy ratusz, a także wiele ka-mienic, najstarsze z XIII w. 

Postawa ks. moderatora oraz świadectwo i posługa całej diakonii sprawiły, że czas rekolekcji był dla wszystkich szczególnym czasem odnowienia więzi z Jezusem Chrystusem podczas codziennego Namiotu Spotkania i modlitwy wieczornej oraz budowania z Nim trwałych relacji małżeńskich i rodzinnych.

Za czas rekolekcji, za wszystkich uczestników i za całą diakonię – Bogu niech będą dzięki!

Chwała Panu!  

Elżbieta i Grzegorz Kolasińscy
para prowadząca

Świadectwa ==>>

RT Namiot2RT Namiot5RT Namiot6RT Namiot3RT Namiot4

W dniach 11 - 17 sierpnia w Domu Misyjnym Księży Werbistów w Laskowicach Pomorskich, odbyły się rekolekcje tematyczne Namiot Spotkania.    Rekolekcje prowadził ks. Piotr Kucharczyk razem z Elżbietą i Grzegorzem Kolasińskimi.                              W diakonii RT posługiwały: pary animatorskie - Anna i Jan Mickiewiczowie, Dorota i Krzysztof Górscy oraz Ewa i Krzysztof Michalakowie; animatorka muzyczna - Sylwia Tkacz oraz  Aneta i Krystian Tyrańscy, którzy razem z Gabrysią, Karoliną, Mateuszem, Przemkiem i Andrzejem tworzyli diakonie wychowawczą. Był z nami także kleryk Karol Okiniński z warszawskiego seminarium. W rekolekcjach wzięło udział 19 małżeństw (18 z archidiecezji warszawskiej i 1 z diecezji warmińskiej) z 22 dzieci. 

Program rekolekcji był oparty na podręczniku Szkoła modlitwy – Namiot Spotkania ks. Franciszka Blachnickiego, na który składają się cztery konferencje wygłoszone przez Ojca podczas szkoły modlitwy, w ramach Szkoły Animatora w Carlsbergu, jesienią 1982 roku. Są one rozważaniem głębokiego tekstu biblijnego o modlitwie, opisującego modlitwę Mojżesza w Namiocie Spotkania (Wj 33, 7-20). Jak pisze ks. Franciszek Blachnicki: „Do tego tekstu musimy ciągle wracać, aż zrozumiemy całą głębię modlitwy. Jej codzienna, osobista praktyka to jest Namiot Spotkania”.

Każdy z czterech pełnych dni rekolekcyjnych oparty był na jednej konferencji ks. Blachnickiego                 i rozważał różne aspekty modlitwy:

·         Modlitwa – Spotkanie

·         Rozmawiał jak z przyjacielem

·         Boże plany

·         Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę.

W podczas rekolekcji odkrywaliśmy jak wielką szansą i darem dla każdego                     z nas jest codzienny Namiot Spotkania.

Pierwszy dzień Modlitwa – Spotkanie; w samej nazwie Namiot Spotkania jest już określona istota modlitwy: modlitwa to spotkanie, spotkanie zaś dokonuje się między osobami. Tylko osoby mogą                 się spotkać. Istotą tego spotkania, tej modlitwy jest spotkanie osoby człowieka z osobą Boga. Na to spotkanie musimy każdego dnia znaleźć czas i miejsce. Nie traktuję Boga poważnie, jeżeli nie mam dla Niego czasu.

Drugi dzień – Modlitwa to rozmowa z Panem jak z Przyjacielem. Modlitwa ma polegać na tym, żeby rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, jak rozmawia przyjaciel z przyjacielem. Modlitwa jest rozmową z Bogiem, który jest przyjacielem, który mnie miłuje. Musimy uświadomić sobie, uznać i przyjąć                       w wierze, to co Bóg mówi do Mojżesza: Znam cię po imieniu i jestem ci łaskawy. Wielką pomocą                    dla modlitwy i sposobem nawiązania rozmowy z Bogiem jest Pismo Święte. Jeżeli modlitwa                           jest dialogiem, to w tym dialogu Bóg zawsze ma pierwsze słowo, a ja mogę tylko dawać odpowiedź.

Dzień trzeci – Modlitwa to poznanie Bożych planów wobec nas. Treścią naszej modlitwy mają być Boże plany wobec nas. Pan Jezus ucząc nas modlitwy każe na pierwszym miejscu stawiać plany Boże,                   a nie nasze. Bóg ma jakieś zamiary, których w danej chwili nie znamy, dlatego nieraz w takiej sytuacji trzeba powiedzieć: nie wiem, nie rozumiem, ale proszę Panie, daj mi poznać Twoje zamiary wobec mnie. Przyjdzie czas, że zobaczę, że poznam, ale już teraz jestem gotów je przyjąć i podporządkować się Bogu. Takiej modlitwy uczy nas Chrystus.

Dzień czwarty – Modlitwa to doświadczenie Boga i oglądanie Jego oblicza. Jeżeli trwamy                                         na modlitwie, jeżeli ciągle na nowo ją podejmujemy, jeżeli jesteśmy wierni praktyce Namiotu Spotkania to taka modlitwa ma ogromną wartość. Ona nami kieruje, Bóg nas oczyszcza i wynagradza naszą wiarę, nadzieję i wytrwałość. Taka modlitwa nas przemienia, staje się coraz większym źródłem siły i mocy, poprowadzi ku Bogu, do Jego Chwały.

Codzienny program realizowany był podczas: konferencji kapłana (1 x kleryka), Namiotu Spotkania przed Panem Jezusem w  Najświętszym Sakramencie, homilii podczas Eucharystii, wprowadzenia i spotkania kręgu, modlitwy wieczornej.

W programie rekolekcji przewidziany był czas na realizację także innych Zobowiązań – dialogu małżeńskiego, modlitwę rodzinną i modlitwę małżeńską w obecności Pana Jezusa w Najświętszym                   Sakramencie. Uzupełnieniem konferencji były dla wszystkich świadectwa życia modlitwą wypowiadane przez kapłana, kleryka oraz małżeństw z diakonii i uczestników podczas wprowadzenia                              i spotkania kręgu.

Był także czas wolny na wypoczynek, rekreację i zwiedzanie najbliższej okolicy podczas codziennego poobiedniego czasu dla rodziny oraz w dniu wycieczkowym. W tym dniu dużą grupą uczestników rekolekcji zwiedzaliśmy z przewodnikiem Chełmno - bogatą w zabytki stolicę Ziemi Chełmińskiej, w której zachowało się sześć gotyckich kościołów, prawie nienaruszony średniowieczny układ urbanistyczny oraz prawie cały obwód murów miejskich, renesansowy ratusz,              a także wiele kamienic, najstarsze z XIII w.

Postawa ks. moderatora oraz świadectwo i posługa całej diakonii sprawiły, że czas rekolekcji był                     dla wszystkich szczególnym czasem odnowienia więzi z Jezusem Chrystusem podczas codziennego Namiotu Spotkania i modlitwy wieczornej oraz budowania z Nim trwałych relacji małżeńskich                         i rodzinnych.

Za czas rekolekcji, za wszystkich uczestników i za całą diakonię – Bogu niech będą dzięki !

Chwała Panu! 

Elżbieta i Grzegorz Kolasińscy

para prowadząca

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności