Na stronie Centralnej Diakonii Słowa opisane zostały wszystkie materiały formacyjne Ruchu Światło-Życie.Zostały one pogrupowane według grup wiekowych, do których jest adresowana konkretna formacja a także według jej charakteru:

Centralna Diakonia Słowa ==>>

Konspekty można zamawiać w Centralnej Diakoni Słowa, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc do Krakowa; nr tel.: 012 425 30 88  (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00).

Na stronie Centralnej Diakonii Słowa (CDS) są podane kontakty do Diakonii Słowa w diecezjach:

Diakonia Słowa w Warszawie ==>>

Gdzie można kupić materiały formacyjne ==>>

Gdzie można kupić książki Wydawnictwa Światło-Życie ==>>

 

Na stronie Warto przeczytać znajdują się opisy rekomendowanych przez nas do przeczytania książek.

Ela i Mirek Wrotek - para diecezjalna 2007-2009

zasady dk

Zasady Domowego Kościoła, Krościenko 2006

Konferencja Episkopatu Polski na 335 Zebraniu Plenarnym obradującym w Warszawie w dniach 8 i 9 marca 2006 r., działając w oparciu o kan. 312 § 1 p. oraz kan. 314 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zatwierdziła „Zasady Domowego Kościoła” – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło - Życie na czas nieokreślony.

KOMENTARZE DO ZASAD DK - więcej

Ewangelizacja i Pilotowanie. Konspekty spotkań. 2009

Konspekty spotkań przedstawione w tym podręczniku służą do ewangelizacji i pilotowania nowych kręgów Domowego Kościoła, czyli do pracy formacyjnej w kręgu na etapie wstępnym, przed I rokiem pracy.

Etap ewangelizacji może by zaproponowany małżeństwom również  w formie kilkudniowych rekolekcji ewangelizacyjnych. Spotkania ewangelizacyjne mają na celu doprowadzić małżonków do osobistego spotkania z Bogiem i przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Po okresie ewangelizacji następuje czas właściwego pilotażu polegający na prezentacji Domowego Kościoła w ramach Ruchu Światło-Życie umożliwiający małżonkom podjęcie decyzji o włączeniu się do Domowego Kościoła.

(...) Program formacyjny DK kształtowany jest na podstawie nauczania Kościoła, w szczególności na podstawie dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz materiałów formacyjnych Ruchu Światło-Życie i Equipes Notre-Dame. (por Zasady DK, p.9) Źródła te posłuzyły do opracowania konspektów spotkań przeznaczonych dla nowo powstałych kręgów Domowego Kościoła, znajdujących się na etapie ewangelizacji i pilotowania.

irp

Domowy Kościół. I rok pracy; Materiały studyjne. 2006

Podręcznik zawiera konspekty spotkań I roku pracy Domowego Kościoła i jest kontynuacją materiału studyjnego „Ewangelizacja i pilotowanie nowych kręgów Domowego Kościoła”. Celem I-go roku pracy jest doprowadzenie małżonków do systematycznej realizacji wszystkich zobowiązań w codziennym życiu i temu służą poszczególne spotkania zawarte w tym podręczniku. Materiały te proponowane są do realizacji w kręgach, które przeżyły etap ewangelizacji i pilotażu wg materiałów jak wyżej oraz proponuje się je także starszym kręgom jako powrót do źródeł, aby mogły odnowić swoje rozumienie i realizację zobowiązań.

iirpa

Domowy Kościół. II rok pracy – cz. A . Materiały studyjne. 2007

II rok pracy ma na celu pogłębianie duchowości małżeńskiej osadzając je na solidnym fundamencie – podstawowych prawdach naszej wiary. Założyciel Ruchu, ks. Blachnicki prawdy te sformułował w postaci tzw. Drogowskazów Nowego Człowieka. W oparciu o treści kolejnych Drogowskazów opracowano tematy poszczególnych spotkań, w taki sposób, aby ukierunkować je na przeżywanie tych treści w małżeństwie i rodzinie. Część A podręcznika zawiera konspekty spotkań obejmujące tematykę pierwszych siedmiu drogowskazów (tzw. dogmatycznych i ascetycznych), które dotyczą fundamentów naszej wiary oraz podstawowych praktyk, przez które ja umacniamy i pogłębiamy.

iirpa

Domowy Kościół. II rok pracy – cz. B . Materiały studyjne. 2008

W części B zawarte są konspekty spotkań oparte na tematyce kolejnych trzech drogowskazów (Świadectwo, Nowa Kultura, Agape), nazwanych apostolskimi, gdyż ukazują konkretne działania wynikające z dojrzałej wiary.

KONSPEKTY SPOTKAŃ MIESIĘCZNYCH drukowane w LISTACH DK - więcej

zobowiazania

A. i M. Gomez-Ferrer (END), Zobowiązania. Praktyka dzielenia się w kręgu.

Treść tej książeczki pozwala pogłębić rozumienie i praktykę najważniejszej części spotkania kręgu - dzielenie się realizacją zobowiązań. Jednocześnie może rozjaśnić istotę codziennych wysiłków małżonków w praktykowaniu zobowiązań, które rozwijają i pogłębiają duchowość małżeńską.

dialog malzenski

Dialog małżeński

Małżeństwo to miejsce zachwytu jednego małżonka nad drugim. Jednak we wspólnym życiu nie brakuje również okazji do odkrywania swoich słabości i zranień. Postawa wzajemnej akceptacji i uzdrowienia jest w małżeństwie niezbędna. Tym trudnym sytuacjom oraz możliwości wspólnego planowania przyszłości ma właśnie służyć dialog małżeński.

modlitwa malzonkow

Modlitwa Małżeńska

Przeczytanie i przemyślenie treści tej broszurki ma utwierdzić małżeństwa Ruchu Domowy Kościół - bo zwłaszcza do nich jest ona kierowana - w przekonaniu o konieczności modlitwy żony i męża, którą będą się starali wprowadzić w swoje codzienne życie.

namiot spotkania

Ks. F. Blachnicki, Namiot Spotkania

Modlitwa osobista stanowi fundament życia chrześcijańskiego. Jest ona szczególnym czasem spotkania, przebywania "sam na sam z Bogiem". W niej wyraża się osobiste odniesienie człowieka do Boga oraz realizuje się jego wiara jako odpowiedź na słowo Bożej miłości skierowane do nas w Jezusie Chrystusie.
Parafrazując słowa ks. Franciszka Blachnickiego, wprowadzające do konferencji na temat modlitwy osobistej, możemy powiedzieć, że nie zrozumiał istot)' chrześcijaństwa ten, kto przez taką modlitwę nie stara się każdego dnia otwierać na Boga. W kolejnym tomiku serii przekazujemy cztery konferencje wygłoszone podczas szkoły modlitwy w ramach Szkoły Animatora Ruchu Swiatło-Życie w Carlsbergu. Są one rozważaniem jednego z najpiękniejszych i najgłębszych tekstów biblijnych o modlitwie, opisującego modlitwę Mojżesza w Namiocie Spotkania (Wj 33, 7-20). Do tego tekstu - jak mówi Autor - musimy ciągle wracać, aż zrozumiemy całą głębię modlitwy. Jej codzienną, osobistą praktykę nazywa właśnie "Namiotem Spotkania".
Śródtytuły i opuszczenia, zaznaczone kropkami w nawiasie [...], pochodzą od redakcji. Tekst został spisany z kasety magnetofonowej i opracowany już po śmierci Autora.


wsluchanie sie w sb

Wsłuchanie się w Słowo Boże

Bóg mówi do nas. Mówi do nas po to aby nas zbawić, aby dać nam życie, przekazać nam przeobfitość swojego życia. Jego słowo jest życiem, jest stwórcze, staje się poprzez to czymś koniecznym dla budowania nas samych, naszych rodzin, świata. I dlatego w naszym życiu, zarówno osobistym, rodzinnym jak i wspólnotowym, musimy przyjąć jako podstawowe nastawienie: wsłuchiwanie się w słowo Boże.

Spotkanie w kręgu

W 1995 r., za zgodą ówczesnych odpowiedzialnych Equipes Notre Dame, została przetłumaczona z języka francuskiego i dostosowana do potrzeb Domowego Kościoła broszura pt. “La réunion d’équipe” (Spotkanie w kręgu). Obecnie, po wyczerpaniu nakładu, zaistniała potrzeba poprawienia i dopracowania tych materiałów, tak by były one zgodne z obowiązującymi Zasadami Domowego Kościoła i mogły dalej służyć pomocą w pracy formacyjnej w kręgach DK. Niniejszej wydanie zostało opracowane na podstawie francuskiego oryginału oraz polskiego wydania z 1995 r. Zmieniono nieco układ treści oraz dopracowane niektóre teksty.

Pierwsza część zawiera ogólne uwagi na temat znaczenia spotkania miesięcznego kręgu rodzin. Kolejne dotyczą poszczególnych części spotkania (por. Zasady DK, p. 16). W ostatniej części podano praktyczne wskazówki co do przeprowadzenia ostatniego spotkania w roku formacyjnym (podsumowanie pracy rocznej kręgu). W każdej części podane są pytania do refleksji - mogą być one pomocą w indywidualnej lekturze, ale też wykorzystane w dzieleniu się na spotkaniu kręgu. Niektóre treści zostały uzupełnione o teksty pomocnicze, będące pogłębieniem danego tematu.

eucharystia

Eucharystia a małżeństwo

Sakrament małżeństwa i sakrament Eucharystii - są darami Boga. Istnieje między nimi głębokie powiązanie. Przedstawione tu tematy spotkań kręgu nawiązują do kolejnych części Mszy św. Ukazują one określony moment Mszy św. i jego znaczenie w jedynej Ofierze Chrystusa uobecnionej przez Eucharystię, oraz jego znaczenie dla nas - chrześcijańskich małżonków.

komunikacja

 

Komunikacja w małżeństwie i rodzinie

Aby tworzyć i rozwijać wspólnotę osób w rodzinie potrzebny jest aktywny wysiłek wszystkich jej członków. Wzajemne relacje wymagają dialogu. Porozumiewanie się w duchu miłości, szczerości i życzliwości przyczynia się do umacniania więzi pomiędzy małżonkami i dziećmi. Materiały pomocnicze do przeprowadzenia 10 spotkań na temat: „Komunikacja w małżeństwie i rodzinie” podczas całego roku pracy kręgu Domowego Kościoła.

 

rola kaplana

Rola kapłana w Domowym Kościele - gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie

Zrozumienie miejsca i roli kapłana we wspólnocie Domowego Kościoła kształtowało się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, począwszy od pierwszych rekolekcji oazowych dla rodzin, zorganizowanych przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w 1973 r., w Krościenku n/Dunajcem, oraz pierwszych kręgów Domowego Kościoła, które zaczęły powstawać w Polsce w tym samym czasie jako owoc przeżytych oaz wakacyjnych, jak również spotkań ewangelizacyjnych, podjętych przez s. Jadwigę Skudro i Krystynę. W oparciu o te doświadczenia i dotychczasowe dokumenty, w niniejszym opracowaniu została podjęta próba szczegółowego określenia roli kapłana we wspólnotach Domowego Kościoła, ze szczególnym podkreśleniem tajemniczej wymiany darów, jaka dokonuje się na płaszczyźnie współpracy kapłana z małżonkami w ramach tychże wspólnot. Ta wymiana darów płynących z sakramentu kapłaństwa i małżeństwa jest możliwa dzięki temu, że podczas spotkania kręgu, jak również podczas różnego rodzaju spotkań rekolekcyjnych, kształtowanych w duchu słów św. Pawła: Jeden drugiego brzemiona noście (Ga 6, 2), następuje tajemnicze spotkanie dwóch sakramentów, przynoszące błogosławiony owoc zarówno dla małżonków, jak i kapłana, pełniącego w Domowym Kościele posługę moderatora - doradcy i opiekuna duchowego.

Listy kręgu centralnego DK - więcej

PREZENTACJE - więcej 


KONFERENCJE - więcej


Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności