oplatek 2015 2

Zgodnie z coroczną tradycją, 27 grudnia 2015 w Niedzielę Św. Rodziny uczestniczyliśmy w Diecezjalnym Spotkaniu Opłatkowym DK AW z ks. Kardynałem Kazimierzem Nyczem oraz wspólnie kolędowaliśmy i dzieliliśmy się Opłatkiem.

Podczas uroczystej Mszy Św. w słowie skierowanym do rodzin Ruchu Światło-Życie, ks. Kardynał przekazał kilka myśli związanych ze Świętą Rodziną, Rokiem Miłosierdzia oraz wskazaniami po ostatnim Synodzie Biskupów.

oplatek 2015 1Ks. Kardynał zauważył, że Rodzina Nazaretańska jest dla nas szkołą ciszy i modlitwy, którą mamy naśladować w naszym życiu. Z tego też rodzi się postawa wychowania w miłosierdziu dla siebie i dla innych, budzi się również otwarcie na Miłosierdzie Boże. Ks. Kardynał przypomniał nam, że Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę, polecił im, aby się rozwijali, rozmnażali i czynili sobie ziemię poddaną oraz aby pilnowali tego, co najważniejsze. Z tych zadań powierzonych mężczyźnie i kobiecie szczególnie ważny jest związek mężczyzny i kobiety jako małżonków, wszystko inne ma być temu podporządkowane. Takie patrzenie na małżeństwo, rodzinę, pracę jest szczególnie ważne w obecnych czasach, gdzie praca zawodowa często staje się przeszkodą w jedności małżeństwa i rodziny. Praca, która nie jest podporządkowana rodzinie, nie służy człowiekowi, lecz go zniszczy.

oplatek 2015 6Kolejną myślą Ks. Kardynała było spojrzenie na rodzinę jako na miejsce, gdzie Bóg zdecydował się posłać swego Syna. Przez fakt, że Pan Jezus urodził się w Rodzinie Świętej, Bóg Ojciec wskazuje, iż drogą podstawową i jedyną, w której ma szansę rozwijać się prawidłowo nowy człowiek, jest rodzina. Obecnie ten fakt potwierdził po raz kolejny ostatni Synod Biskupów, przypominając o sakramentalności i nierozerwalności małżeństwa. Odpowiedzią małżeństw Domowego Kościoła na wnioski posynodalne powinna być szczególna troska o własne małżeństwa oraz małżeństwa młode, które rozpoczynają wspólne życie i będą narażone na nieprzyjazne działanie świata.

Ks. Kardynał przypomniał również, że w rodzinie uczymy się miłosierdzia w relacjach międzypokoleniowych, do naszych rodziców oraz starszych krewnych. Dlatego szczególnie w tym 2016 roku, Roku Miłosierdzia, nasze rodziny powinny się stać „szkołami miłosierdzia”.

Na koniec Ks. Kardynał wezwał rodziny z Domowego Kościoła do wzajemnej modlitwy za siebie oraz za wszystkie rodziny, a szczególnie te przeżywające trudności.

oplatek 2015 3Po zakończeniu Eucharystii udaliśmy się wszyscy do sali w podziemiach Sanktuarium. Na początku dzieliliśmy się Opłatkiem według tradycji Ruchu czyli „sobie pozostawiam kawałek, a większą część oddaję bliźniemu”. Potem nastąpiło wielkie kolędowanie, przy wtórze gitar Dominika Grudowskiego i Mirka Wrotka oraz kilkunastu bębnów i niezliczonych perkusjonaliów, które przygotowali Aneta i Krystian Tyrańscy. Kolędowaliśmy poszczególnymi rejonami. Ks. Kardynał i przybyli Księża również czynnie muzykowali z nami.

Po zakończeniu kolędowania, Ks. Kardynał, żegnając się już z naszą wspólnotą, podzielił się jeszcze kilkoma myślami, mówiąc, że patrzy z nadzieją na rozwój Ruchu Światło-Życie przez rozwój rodzin, które swoimi dziećmi będą tworzyły kolejne wspólnoty młodzieżowe. „Bierzcie się Państwo do pracy na rzecz rodzin w Duszpasterstwie Rodzin!” – zachęcał Kardynał, opowiadając o konieczności pomocy już narzeczonym w ich przygotowaniu do małżeństwa.

Ks. Kardynał Nycz zapewnił o swoim wsparciu i mobilizacji Księży do pracy z Domowym Kościołem, zwracając uwagę na rozpoczęcie tych działań już w Seminarium Warszawskim.

Na koniec naszego Opłatkowego Spotkania uczestniczyliśmy wszyscy w radosnej Agapie.

Jola i Maciek Spodar

para rejonowa rejonu Jelonki

zdjęcia: Maciej Loretz ==>>

 

oplatek 2015 7

oplatek 2015 4

oplatek 2015 5

oplatek 2015 8

61Moi Drodzy,

doczekaliśmy kolejnych Świąt Narodzenia Pańskiego. Stajemy przy żłóbku, wpatrujemy się w małego Jezusa. Widzimy w Nim Tego samego, który przyszedł odkupić człowieka, Tego, który na krzyżu odnosi zwycięstwo nad szatanem. Co się działo między narodzinami w Betlejem a chrztem Jezusa w Jordanie? Ewangelia niewiele nam mówi o tym czasie, a trwał on około 30 lat. Zaledwie kilka wzmianek. Spróbujmy jednak przy pomocy tych skrawków informacji dotrzeć do istoty życia Świętej Rodziny z Nazaretu.

Zatrzymajmy się przy dwóch fragmentach z Ewangelii według św. Łukasza, które mówią o życiu świętej rodziny w Nazarecie: „A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.” (Łk 2,39-40) „Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.” (Łk 2,51-52) Co możemy powiedzieć o domu w Nazarecie na podstawie tych fragmentów?

Wypełnianie Prawa Pańskiego to charakterystyczna cecha Świętej Rodziny. Jezus powie później: „Nie przyszedłem znieść prawa, ale je wypełnić.” (por. Mt 5,17)

W Nazarecie Jezus nabierał mocy. Skąd jej nabierał? Gdzie jest źródło mocy? Może lepiej zapytać Kto jest źródłem mocy? „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię.” (Łk 1,35) - powiedział anioł do Maryi przy zwiastowaniu. Moc Najwyższego osłoniła Maryję, kiedy nosiła w Sobie Słowo Wcielone. To Słowo Wcielone było osłonione mocą Najwyższego podczas życia w domu nazaretańskim.

Łaska Boża spoczywała na Jezusie, wzrastał w łasce. Łaska jest tym co działa w człowieku i przemienia go wewnętrznie. Tak działo się z Jezusem, ale również Maryją i Józefem. Łaska jest niezbędna do rozwoju życia Bożego w człowieku. Łaska Boża jest do zbawienie koniecznie potrzebna. Jest ona konieczna, aby rozwijało się w człowieku życie Boże.

Jezus był poddany Maryi i Józefowi. Zachowywał czwarte przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją. Przyjął w pełni bycie człowiekiem, również przez bycie posłusznym rodzicom.

Maryja chowała i rozważała w swoim sercu wszystkie sprawy (por. Łk 2,19). Zapewne nie tylko Maryja, ale również i Józef rozważał wszystkie sprawy. Dom w Nazarecie był miejscem rozważania wydarzeń z życia Jezusa.

Jezus wzrastał w mądrości ludzkiej. Jako człowiek zdobywał wiedzę o świecie i życiu, kształcił się. Zdobywał również mądrość życiową oraz doświadczenie. Wzrastał w łasce i w latach.

Jak nauka płynie dla rodzin żyjących dzisiaj z tego krótkiego ukazania życia rodziny w Nazarecie?

Rodzina to miejsce wypełniania przykazań. Wypełnianie przez rodziców przykazań oraz uczenie ich wypełniania dzieci to jedno z podstawowych zadań rodziny. Kiedy pewien człowiek zapytał Jezusa co ma robić, aby osiągnąć życie wieczne, Ten mu odpowiedział: „Zachowuj przykazania.” (por. Mt 19,16-17)

Wypełnianie przykazań to podstawa, na której można budować życie chrześcijańskie jako posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi i pełnienie woli Bożej. Rodzice, jako animatorzy wspólnoty rodzinnej, są zobowiązani do wdrożenia dzieci w życie zgodne z przykazaniami Bożymi.

Moc Najwyższego płynie z sakramentów, które są jej źródłem. Życie sakramentalne to następna cecha rodziny chrześcijańskiej. Warunkiem tego życia jest stan łaski uświęcającej czyli stan otwarcia łaskę jako samoudzielanie się Boga. Łaska to Bóg, który daje się człowiekowi. Przez grzech człowiek odgradza się od Boga. Rodzice jako animatorzy mają za zadanie wprowadzić siebie nawzajem i swoje dzieci coraz bardziej w życie sakramentalne, którego podstawowym warunkiem jest stan łaski uświęcającej. W łasce sakramentalnej, szczególnie łasce sakramentu małżeństwa, leży moc rodziny. Dzięki sakramentom każdy członek rodziny nabiera mocy od Wszechmogącego.

Przykazanie, które wskazuje jak żyć w rodzinie to: Czcij ojca swego i matkę swoją. Jak przypomniał Jan Paweł II 3 czerwca 1991 w Kielcach przykazanie to zabezpiecza podstawowe dobro rodziny. Odnosi się ono zarówno do dzieci jak i do rodziców: „Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci, do synów i córek. Mówią: „Czcij ojca i matkę”. Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców: „Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć”. Bądź godny imienia ojca! Bądź godna imienia matki!” Co mają robić animatorzy ogniska rodzinnego, aby to przykazanie było realizowane zarówno przez rodziców jak i dzieci? Jak samemu je realizować? Jak uczyć dzieci, aby je realizowały? To pytanie do osobistej refleksji, a może i do dialogu małżeńskiego.

Podobnie jak dom w Nazarecie, także każdy dom powinien być miejscem rozważania wydarzeń z życia Jezusa i Jego słów. Jest modlitwa, która jest szczególną formą rozważania wydarzeń z życia Jezusa z Maryją - to różaniec. W Liście o różańcu, Rosarium Virginis Mariae, papież Jan Paweł II, mówiąc o kryzysie rodziny, pisze: „Powrót do różańca w rodzinach chrześcijańskich ma być, w ramach szerzej zakrojonego duszpasterstwa rodzin, skuteczną pomocą, by zapobiec zgubnym następstwom tego kryzysu znamiennego dla naszej epoki.” (RVM 6) Różaniec jest więc modlitwą rodzin i za rodziny. Przez tę modlitwę rodziny upodabniają się do Świętej Rodziny, rozważając poszczególne tajemnice. W Domowym Kościele ta modlitwa powinna zajmować szczególne miejsce, zwłaszcza z dopowiedzeniami, które pomagają rozważać treści związane z konkretnymi tajemnicami z życia Jezusa.

Rodzina to miejsce wzrastania w mądrości szeroko rozumianej. Przede wszystkim mądrości życiowej, w tym wszystkim co jest potrzebne do dobrego życia, wypełniania zadań życiowych. Animatorzy w rodzinie powinni zatroszczyć się o przygotowanie życiowe dzieci w różnych wymiarach. Nie można ograniczyć się do wiedzy, nawet jeśli jest to wiedza o życiu, także życiu chrześcijańskim. Mądrość to coś więcej niż wiedza. Mądrość rodzi się z realizowania zasady światło-życie. Dobra wiedza, która realizowana jest w życiu prowadzi do wzrastania w mądrości.

Kończy się kolejny rok. Wzrastamy w latach. Nie ma co do tego wątpliwości. Wpatrujmy się w Świętą Rodzinę i naśladujmy ją.

ks. Andrzej Pawlak

moderator diecezjalny DK AW

Życzenia BN 2015

Oplatki.w.koszyczkuDrodzy,

najserdecznie zapraszamy wszystkie małżeństwa i rodziny Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie naszej archidiecezji oraz księży opiekunów duchowych kręgów na diecezjalne spotkanie opłatkowe, które będzie miało miejsce w Niedzielę Świętej Rodziny - 27 grudnia 2015 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach (ul. Gwintowa 3). Ten dzień to jednocześnie święto patronalne Domowego Kościoła.

Szczególne zaproszenie kierujemy do nowych kręgów, które w ciągu ostatniego roku zakończyły pilotaż i zostały włączone do wspólnoty DK AW, a także do kręgów pilotowanych – prosimy o przekazanie zaproszenia małżeństwom w tych kręgach.

Spotkanie rozpoczniemy o 15.30 Eucharystią w górnym kościele, koncelebrowaną przez ks. kardynała Kazimierza Nycza. (Panów, którzy chcieliby włączyć się w służbę ołtarza podczas Eucharystii, prosimy o przybycie do zakrystii godzinę przed Mszą św. tj. o godz. 14.30.) Kolekta zbierana podczas Eucharystii będzie przekazana na Fundusz Rekolekcyjny DK AW.

Diakonia liturgiczna zaprasza chętnych do służby przy ołtarzu i poza prezbiterium. Przygotowanie do Eucharystii rozpocznie się o 14.30.

Po Eucharystii podzielimy się opłatkiem, a następnie udamy się do dolnego kościoła, gdzie zaśpiewamy kolędy i spotkamy się na wspólnej agapie (prosimy serdecznie o przyniesienie czegoś na wspólny stół).

Podczas diecezjalnego spotkania opłatkowego będzie można odebrać zaproszenia na XXI (przebierany) Jubileuszowy Bezalkoholowy Bal Domowego Kościoła AW ("W lekkim powiewie") oraz przekazać fanty na loterię.

Czekając na wspólne świętowanie, pozdrawiamy w Panu,

                                                 Monika i Radek Galbarczyk
para diecezjalna DK AW
                          ks. Andrzej Pawlak
moderator diecezjalny DK AW

bal

Wspólnoto Domowego Kościoł AW!

Pragniemy poinformować, że hasłem XXI Balu DK AW, który będzie balem przebieranym będzie:

W lekkim powiewie ...

w nawiązaniu do tematu roku pracy 2015/2016 – W mocy Ducha Świętego.

Poszukujemy osób lub firm fundatorów głównych nagród w Loterii Fantowej, która tradycyjnie będzie prowadzona podczas Balu, oraz sponsorów, którzy chcieliby włączyć się w organizację naszego balu.

Przypominamy, że zebrane w czasie Loterii lub pozostałe z organizacji balu środki finansowe zasilą Diecezjalny Fundusz Rekolekcyjny!

Pozdrawiamy i życzymy radosnego czuwania adwentowego,

Elżbieta i Grzegorz Kolasińscy
organizatorzy Balu DK AW
kom: 501 593 503,
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności