IV Kongregacja Sekcji Diecezjalnej – relacja

W dn. 18.04.2015 r. w Laskach odbyła się IV Kongregacja Sekcji Diecezjalnej Stowarzyszenia DIAKONIA Ruchu Światło-Życie naszej archidiecezji. W obradach pod przewodnictwem Moderatora Diecezjalnego ks. Pawła Witkowskiego wzięło udział ponad 40 osób.

Kongregacja rozpoczęła się w samo południe Eucharystią, w czasie której modliliśmy się za Ruch Światło-Życie oraz o dary Ducha Świętego dla uczestników spotkania. W kolejnych godzinach wysłuchaliśmy sprawozdania Moderatora Diecezjalnego z jego kadencji, finalizowaliśmy pracę w grupach roboczych, prezentowaliśmy wnioski z tych prac na forum całej Kongregacji. W czasie obrad podjęliśmy także decyzję o kontynuowaniu prac IV Diecezjalnej Kongregacji DIAKONII  w czasie drugiej sesji. Jej termin poznamy wraz z zatwierdzeniem kalendarza na rok formacyjny 2015/16. Oficjalnego przesłania z Kongregacji można się spodziewać po zakończeniu drugiej sesji.

Około godz. 19:00 uczestnicy Kongregacji przystąpili do wyborów kandydatów na moderatora diecezjalnego. Spośród zgłoszonych księży w sześciu głosowaniach wyłoniliśmy trzech kandydatów. Są to:
1. ks. Marcin Loretz
2. ks. Andrzej Pawlak
3. ks. Tomasz Moch

Jego Eminencja ks. kard. Kazimierz Nycz otrzymał już listę proponowanych kandydatów. W najbliższym czasie powoła dla nas moderatora diecezjalnego na czteroletnią kadencję. Otaczajmy tę sprawę modlitwą.

Magdalena Leczkowska