Diakonia Komunikowania Społecznego zajmuje się szeroko pojętym komunikowaniem. Często jej działalność jest zawężana do obsługi technicznej witryn. Jest to zupełnie błędne rozumienie zadań tej diakonii.

Różne są kanały komunikacji i różne zadania do podjęcia związane z tymi kanałami. Wśród najczęściej używanych w oazie kanałów są:

  • komunikacja bezpośrednia – Diakonia Jedności <-> diakonie rejonowe <-> odpowiedzialni <-> animatorzy <-> oazowicze <-> reszta świata
  • komunikacja mailowa
  • witryny oazowe, czasopisma np. Wieczernik, radio (radio.oaza.pl) i inne środki masowego przekazu
  • portale społecznościowe, np. Facebook

Z każdym kanałem wiążą się różne zadania, np:

  • pisanie artykułów dotyczących spraw Ruchu w diecezji
  • robienie zdjęć, nagrywanie audio i wideo z wydarzeń Ruchu
  • przygotowywanie materiałów audiowizualnych, prezentacji itp.
  • utrzymanie technicznych środków potrzebnych do komunikacji (np. serwer www, diecezjalne konta pocztowe, listy dyskusyjne)

W diakonii mogę się więc odnaleźć dziennikarze, fotoreporterzy, informatycy, specjaliści od dźwięku i mediów, technicy…, ale przedewszystkim osoby którym na sercu leży komunikacja społeczna.

Należy pamiętać, że komunikacja to nie jest proces jednokierunkowy. Komunikacja powinna odbywać się w dwóch kierunkach – nie tylko z góry na dół, ale także z dołu do góry. Bardzo ważne są więc kanały, które taką komunikację umożliwiają.

Adres www Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego: http://www.oaza.pl/cdks/