Ewangelizacja to jest głoszenie radosnej nowiny o tym, co się stało, co się dokonało przez Chrystusa, co stanowi rzeczywistość historyczną, czyli dokonało się w czasie i przestrzeni, w określonym miejscu, tak jak się dokonują wydarzenia w historii. (…) Ewangelizacja jednak głosi równocześnie rzeczywistość, która się stała i która trwa, i tym się różni na przykład od nauczania historii.

ks. Franciszek Blachnicki, „Została nam powierzona Ewangelia”

Jesteśmy grupą katolików z różnych wspólnot Ruchu Światło-Życie z terenu naszej diecezji, w tym z Domowego Kościoła. To co nas łączy, to doświadczenie mocy Jezusa, który wyzwala i daje Nowe Życie. Tym osobistym doświadczeniem pragniemy dzielić się z innymi.

Działania Diakonii mają na celu przeprowadzanie, wspieranie, promowanie i koordynowanie inicjatyw ewangelizacyjnych. Dlatego, jeśli podejmujecie gdzieś jakieś inicjatywy – poinformujcie nas o nich. Dzięki temu możemy podejmować dzieła w jedności (wspólnocie) i przy wsparciu modlitewnym.

Staramy się również podejmować współpracę z diakonią ewangelizacji z diecezji warszawsko-praskiej oraz włączać się w warszawskie inicjatywy ewangelizacyjne. Uczestniczymy w spotkaniach warszawskiego zespołu ds. nowej ewangelizacji.