Mówimy o Jezusie, o wolności, jaką On nas obdarza!

Realizujemy to poprzez takie działania, jak:

  • przygotowanie spotkań formacyjnych i dni skupienia dla wszystkich członków KWC w diecezji,
  • prowadzenie spotkań i warsztatów o Krucjacie Wyzwolenia Człowieka we wspólnotach parafialnych/rekolekcyjnych, na oazach modlitwy itp. (chętnie przyjmujemy zaproszenia od wspólnot do poprowadzenia takich spotkań),
  • promowanie nowej kultury w sposób pozytywny (a nie poprzez zakazy), na przykład organizując spływy kajakowe.

Poza formacją duchową i modlitwą, Diakonia Wyzwolenia jest miejscem kształtowania naszych charakterów i postaw, nabywania rozmaitych kompetencji (choćby w rozmowach z przedstawicielami mediów,  przy organizacji rozmaitych działań). To doskonała przestrzeń dla rozwoju osobistego i zawiązania głębokich relacji z innymi ludźmi!

 

Kilka słów o Krucjacie Wyzwolenia Człowieka

KWC została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu:

„Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana i przez Niego pobłogosławiona podczas 1. Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.

Więcej możesz przeczytać na www.kwc.oaza.pl