Dla rozwoju kręgów Domowego Kościoła konieczna jest posługa pary pilotującej. Jest to jedna z ważniejszych posług w DK. Najpierw powołanie do pilotowania nowego kręgu zostaje zasiane w sercu małżonków przez Chrystusa, a potem Domowy Kościół przez parę rejonową posyła parę pilotującą na „misję pilotowania” nowego kręgu. Para pilotująca przeprowadza krąg przez etap ewangelizacji, a następnie wprowadza go w zagadnienia dotyczące duchowości małżeńskiej, metod pracy kręgu i całego Ruchu Światło-Życie.

Para rejonowa/pilotująca zwraca się do księdza proboszcza parafii, w której mieszkają małżeństwa o pomoc doktrynalną i duchową. Ksiądz proboszcz może wyznaczyć do opieki nad kręgiem księdza wikariusza i staje się on doradcą duchowym kręgu na czas swojej posługi w parafii.

Posługę pary pilotującej może pełnić małżeństwo, które przeżyło oazę rodzin I i II stopnia, ORAR I i II stopnia oraz w miarę możliwości sesję o pilotowaniu. Ważne jest ponadto, by para pilotująca dzieliła się z pilotowanymi małżeństwami swoim życiem i umiłowaniem charyzmatu światło-życie.

Charakterystyka pary pilotującej – analogicznie jak każdej pary odpowiedzialnej (Zasady pkt. 32)

1. jest rozmodlona,
2. żyje życiem sakramentalnym,
3. dąży do życia w pełni chrześcijańskiego,
4. w jedności i wzajemnym zrozumieniu wspomaga się na drodze do Boga,
5. umiejętnie kontaktuje się z innymi, jest taktowna i dyskretna,
6. zna zasady DK, akceptuje je i jest im wierna,
7. kształtuje w sobie postawę świadomego uczestnictwa w KWC,
8. pogłębia wiedzę religijną, w szczególności dotyczącą małżeństwa i rodziny,
9. charakteryzuje się postawą służby, posłuszeństwa i miłości wobec Kościoła,
10. obejmuje modlitwą sprawy i ludzi, którym służy,
11. świadomie i twórczo służy społeczeństwu poprzez odpowiedzialnie wykonywane obowiązki domowe, pracę zawodową i społeczną.

Podstawowym obowiązkiem pary pilotującej jest żyć charyzmatem i dawać świadectwo owocności trwania w DK oraz towarzyszyć nowym małżonkom na drodze poznawania DK jako drogi do świętości pokazując narzędzia do osiągania tego celu.

Zadania Podstawowe

I etap – Przygotowanie małżeństw do decyzji przyjęcia Jezusa jako Pana życia osobistego, małżeńskiego,  rodzinnego

II etap – Przygotowanie małżeństw do podjęcia decyzji czy chcą podążać drogą formacji DK

Zadania Szczegółowe

są podobne do zadań pary animatorskiej (Zasady pkt. 31a) czyli:

1. jest odpowiedzialna za formację powierzonych jej małżeństw,
2. współpracuje z księdzem moderatorem kręgu i omawia z nim problemy pracy,
3. odpowiada za staranne przygotowanie i właściwy przebieg spotkań miesięcznych,
4. jest zawsze odpowiedzialna za dzielenie się realizacją zobowiązań, nawet wtedy, gdy spotkanie prowadzi inne małżeństwo,
5. służy pomocą i doświadczeniem poszczególnym małżeństwom kręgu,
6. współpracuje z parą rejonową (uczestniczy w spotkaniach kręgu rejonowego, wg wskazań pary rejonowej)
7. utrzymuje łączność z proboszczem parafii, w której krąg jest zakorzeniony.

Obowiązki pary pilotującej krąg

1. troszczy się o wzrost duchowy pilotowanego kręgu
2. uczestniczy w spotkaniach dla par pilotujących, które są organizowane w diecezji czy rejonie
3. uczestniczy w diecezjalnych spotkaniach formacyjnych animatorów organizowanych przez parę diecezjalną
4. troszczy się o własną formację
5. buduje jedność – poprzez świadectwo uczestnictwa w Życiu Ruchu Światło-Życie w diecezji

Kończąc swoją posługę para pilotująca mianuje na jeden rok parę animatorską spośród małżeństw tworzących krąg. W następnych latach pracy KRĘGU para animatorska jest wybierana spośród par kręgu w głosowaniu tajnym, na spotkaniu podsumowującym pracę roczną (w czerwcu). Wybory są przeprowadzane przez księdza moderatora lub parę rejonową. Kadencja pary animatorskiej trwa jeden rok, a poprzez tajne głosowanie możliwe jest jej przedłużenie na kolejny rok formacyjny (Zasad pkt. 33a).