Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin to rekolekcje formacyjne dla małżonków Domowego Kościoła w ramach formacji podstawowej.

Celem ORAR I jest pogłębienie w świadomości uczestników zrozumienia istoty, celu, duchowości i metody Domowego Kościoła oraz przyczynienie się do uaktywnienia uczestników ruchu zarówno w pracy wewnętrznej, osobistej jak i w ewangelizacji i w diakonii.

ORAR II to formacja duchowa par animatorskich, aby pomóc małżonkom w dążeniu do autentycznego życia chrześcijańskiego i wprowadzeniu w życie celów, metod i duchowości małżeńskiej. ORAR II przygotowuje małżeństwa do świadomego podjęcia posługi ukazując wagę i odpowiedzialność zadań animatorów.