Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Warszawskiej to wspólnota skupiająca osoby z obu gałęzi Ruchu, które chcą brać odpowiedzialność za całokształt życia liturgicznego Ruchu w diecezji.

Diakonia jest posłana przez Ruch w pierwszym rzędzie do formowania jego uczestników i wychowywania ich do życia liturgią.

Prawdę, którą chcemy szczególnie wdrażać w naszym życiu, wyraża Drogowskaz 7:

Liturgia, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według wszelkich zaleceń soborowej odnowy liturgii.

Obszary działania Diakonii:

  • formacja uczestników Diakonii w ramach comiesięcznych spotkań – wspólna modlitwa Liturgią Godzin, dzielenie się życiem, przygotowywanie i rozważanie tematów formacyjnych; w tym roku bazą dla naszej pracy formacyjnej jest książka „Duch liturgii” kard. J. Ratzingera oraz szereg konferencji związanych z liturgią
  • przygotowanie i posyłanie animatorów liturgicznych na rekolekcje wakacyjne – w szczególności na ONŻ2 oraz OR2
  • współpraca ze wspólnotami obu gałęzi Ruchu w zakresie wychowania do liturgii – spotkania, pogadanki, warsztaty itp.
  • koordynacja posługi liturgicznej podczas wydarzeń diecezjalnych – np. dni wspólnoty
  • koordynacja posługi liturgicznej w rejonach
  • przygotowanie materiałów liturgicznych na rekolekcje Ruchu

Jak do nas dołączyć?

Do pracy w Diakoniach zasadniczo powołane są osoby, które ukończyły formację podstawową. Jednak, ze względu na specyfikę Diakonii Liturgicznej, zapraszamy na spotkania każdego, kto przeżył rekolekcje 2. stopnia  (ONŻ2 lub OR2) i chce odkrywać Pana Boga poprzez liturgię.