Akt konstytutywny Ruchu Światło-Życie

Modlitwa przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Modlitwa zawierzenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Modlitwa przed Mszą Świętą poranną (ks. Wojciecha Danielskiego)

Modlitwa całkowita (ks. Wojciecha Danielskiego)

Codzienne zjednoczenie kapłana z Chrystusem Sługą (ks. Wojciecha Danielskiego)

Modlitwa do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności  (ks. Franciszka Blachnickiego)

Modlitwa animatora

 

Modlitwa Pańska – Ojcze Nasz

po polsku

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź Królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

po łacinie

Pater noster qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos a malo.
Amen.

po angielsku

Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name;
thy kingdom come,
thy will be done, on earth as it is in heaven.
Give us this day, our daily bread,
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
Amen.

po włosku

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo rugno,
sia fatta la tua volonta,
come in cielo cosi in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti come noi
li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci del male.
Amen.

po niemiecku

Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Amen.

po francusku

Notre Pere, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton regne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi a ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas a la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen.

po hiszpańsku

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad asi en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada dia;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación, y libranos del mal.
Amen.

po portugalsku

Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu;
o păo nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e năo nos deixeis cair em tentaçăo,
mas livrai-nos do mal.
Amém.

po fińsku

Isa meidan, joka olet taivaissa,
pyhitetty olkoon Sinun nimesi,
tulkoon sinun valtakuntasi,
tapahtukoon Sinun tahtosi myos maan paalla niinkuin taivaassa.
Anna meille jokapaivainen leipamme ja anna meille syntiemme anteeksi niinkuin mekin annamme anteeksi meidan velollisillemme.
Alaka paasta meidat kiusaukseen,
vaan suojaa meidat pahasta.
Aamen.

 

„Ojcze nasz” według św. Franciszka z Asyżu – wersja HARD [dla wytrwałych]. Mimo wszystko polecam wersję „tradycyjną”, Jezusową: Łk 11, 1-4)

O Najwyższy Ojcze nasz. Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz.

Który jesteś w niebie, w aniołach i w świętych.

Oświecasz ich, aby Cię poznali, bo Ty, Panie, jesteś światłością. Rozpalasz ich, aby Cię kochali, bo Ty, Panie jesteś miłością.

Zamieszkujesz w nich i napełniasz, aby ich uszczęśliwić, bo Ty, Panie jesteś dobrem najwyższym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma żadnego dobra.

Święć się Imię Twoje. Niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie, abyśmy poznali, jaka jest szerokość Twoich dobrodziejstw, długość Twoich obietnic, wysokość majestatu i głębokość sądów.

Przyjdź królestwo Twoje, abyś Ty królował w nas przez łaskę i doprowadził nas do Twego królestwa, gdzie będziemy oglądać Cię bez zasłon, miłować doskonale i w radosnym zjednoczeniu cieszyć się Tobą na wieki.

Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi; abyśmy Cię kochali

z całego serca, zawsze o Tobie myśląc;

z całej duszy zawsze za Tobą tęskniąc;

całym umysłem, ku Tobie kierując wszystkie nasze intencje, szukając we wszystkim Twojej chwały i

ze wszystkich naszych sił, obracając wszystkie nasze siły i władze duszy i ciała na służbę Twej miłości, a nie na co innego.

I bliźnich naszych kochajmy jak samych siebie, wszystkich pociągając według sił do Twojej miłości, ciesząc się z dobra innych jak z własnego i współczując w nieszczęściu, i nikomu nie dając żadnego zgorszenia.

Chleba naszego powszedniego, umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj, na pamiątkę i dla zrozumienia, i uczczenia miłości, którą nas darzył oraz tego, co dla nas powiedział, uczynił i wycierpiał.

I odpuść nam nasze winy przez Twoje niewysłowione miłosierdzie, przez moc męki umiłowanego Syna Twego i przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i wszystkich wybranych Twoich.

Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, a czego nie odpuszczamy w pełni, Ty, Panie, naucz nas w pełni odpuszczać, abyśmy dla Ciebie prawdziwie kochali nieprzyjaciół i modlili się za nich pobożnie do Ciebie, nikomu złem za złe nie oddając, i byśmy starali się w Tobie wszystkim służyć pomocą.

I nie wódź nas na pokuszenie ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe.

Ale nas zbaw ode złego przeszłego, obecnego i przyszłego.

AMEN