Modlitwa do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności  (ks. Franciszka Blachnickiego)

Maryjo,
Niepokalana Jutrzenko Wolności,
Jasnogórska Pani,
przy której my, Polacy zawsze byliśmy wolni.
Ty jesteś źródłem Światła i Życia dla nas
– ponieważ jako pierwsza z ludzi
przyjęłaś Światłość Światła
Jezusa
i poszłaś za Nim,
oddając Mu
w posłuszeństwie i miłości
całe swoje życie, aż po krzyż.

Ty widzisz moją niewolę,
która polega na tym,
że często panuje we mnie
ciemność błędu, niewiedzy,
ułudy własnej wyobraźni
i że żyje jeszcze dla siebie,
opanowany pychą i miłością własną.

Wyzwól mnie
upraszając mi łaskę
zanurzenia się wraz z Tobą
w jedynym świetle, jakim jest Jezus,
który wie kim jestem,
czego chce ode mnie Ojciec
i co jest dla mnie dobre.

Wyzwól mnie,
upraszając moc
do zwyciężania egoizmu
w przyjmowaniu krzyża
i do życia
dla Światła, dla Boga i braci
przez bezinteresowną służbę i miłość.

Spraw,
aby w moim wnętrzu zajaśniało światło
i wytrysnęło źródło życia.
Pomóż mi poznać Prawdę,
która mnie wyzwoli
i pójść za Jezusem,
abym nie chodził w ciemności,
ale miał Światło Życia. Amen

Źródło: http://tmoch.net/…

Powrót do spisu modlitw