1. Czy już można się zgłaszać? Już niedługo 😉
  2. Jakie rekolekcje są planowane w 2024 r.? Informacje o tym można znaleźć TU.
  3. Skąd mam wiedzieć na jakie rekolekcje się zgłosić? Należy omówić to z animatorem i skonfrontować z wymaganiami na poszczególne stopnie.
  4. Kto decyduje na jakie rekolekcje pojadę? Weryfikacji dokonuje animator, odpowiedzialny lub moderator wspólnoty. DOR powinien otrzymać zgłoszenia zgodne z kryteriami. DOR ma prawo nie przyjąć zgłoszenia niezgodnego z kryteriami.
  5. Co jeśli chcę się zgłosić na rekolekcje, na które nie spełniam wymagań wiekowych lub formacyjnych? Oba kryteria się decydujące i niepodważalne.
  6. Co jeśli w turnusie, w którym mogę jechać, nie ma stopnia, na który chcę jechać? Nie we wszystkich turnusach organizujemy te same rekolekcje. W takiej sytuacji należy poszukać odpowiednich rekolekcji organizowanych przez inne diecezje. UWAGA – DOR musi zaakceptować wyjazd uczestnika na rekolekcje z inną diecezją.
  7. Co jeśli nie ma tu odpowiedzi na moje pytanie? Napisz do nas na adres:

rekolekcje.waw@gmail.com