• Etapy wzrostu w Domowym Kościele: 
ETAP CEL
Ewangelizacja Osobiste spotkanie z Jezusem i przyjęcie Go jako Pana i Zbawiciela
Katechumenat Deuterokatechumenat czyli powtórny katechumenat, aby wypełniać zadanie, do którego zostaliśmy powołani
Diakonia Dojrzałe chrześcijaństwo wyrażające się w postawie służby bliźniemu

 

Podjęcie przez małżeństwo posługi pary animatorskiej kręgu wraża gotowość do wejścia na drogę diakonii czyli służby bliźniemu. Konsekwencją tej decyzji jest podjęcie przez małżonków odpowiedzialności za duchowy wzrost kręgu. Para animatorska staje się dla kręgu świadectwem realizacji zobowiązań DK i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ożywianie kręgu, wnoszenie Bożego życia do kręgu. Będzie to możliwe wtedy, gdy małżonkowie sami najpierw zaczerpną „Wody Żywej’ od Dawcy Życia. Życie rodzi się z  życia, dlatego u początku posługi staje ponownie ewangelizacja i odnowienie życia zobowiązaniami, najlepiej podczas rekolekcji.

 

 • Wymagania stawiane parze animatorskiej (Zasady pkt. 33a)

Posługę pary animatorskiej może pełnić małżeństwo, które przeżyło co najmniej oazę rodzin I stopnia i ORAR II stopnia. Kadencja pary animatorskiej trwa jeden rok i poprzez tajne głosowanie możliwe jest jej przedłużenie na kolejny rok formacyjny.

 

 • Wybór pary animatorskiej kręgu (Zasady pkt. 33a)

Para animatorska jest wybierana spośród małżeństw należących do kręgu w głosowaniu tajnym, na spotkaniu podsumowującym pracę roczną kręgu tj. w czerwcu. Wybory są przeprowadzane przez księdza moderatora lub parę rejonową.

 

 • Odpowiedzialność i zadania pary animatorskiej kręgu

Para animatorska jest odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.

Zadania szczegółowe pary animatorskiej kręgu (Zasady pkt. 31a):

 1. jest odpowiedzialna za formację powierzonych jej małżeństw,
 2. współpracuje z księdzem moderatorem kręgu i omawia z nim problemy pracy,
 3. odpowiada za staranne przygotowanie i właściwy przebieg spotkań miesięcznych,
 4. jest zawsze odpowiedzialna za dzielenie się realizacją zobowiązań, nawet wtedy, gdy spotkanie prowadzi inne małżeństwo,
 5. służy pomocą i doświadczeniem poszczególnym małżeństwom kręgu,
 6. współpracuje z parą rejonową i uczestniczy w spotkaniach kręgu rejonowego,
 7. utrzymuje łączność z proboszczem parafii, w której krąg jest zakorzeniony.

 

 • Obowiązki pary animatorskiej kręgu
 1. Troszczy się o wzrost duchowy swojego kręgu
 2. Uczestniczy w spotkaniach Podrejonów organizowanych przez pary łącznikowe, a jeśli w rejonie nie ma par łącznikowych to w spotkaniach Rejonów organizowanych przez pary rejonowe
 3. Uczestniczy w diecezjalnych spotkaniach formacyjnych animatorów organizowanych przez parę diecezjalną
 4. Uczestniczy w spotkaniu animatorów rejonu podsumowującym rok formacyjny organizowanym przez parę rejonową w czerwcu każdego roku
 5. Pomaga parze rejonowej w organizowaniu Rejonowych Dni Wspólnoty

 

 • Formacja pary animatorskiej kręgu:
 1. Taka sama jak formacja małżonków DK, w szczególności udział w Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Rodzin I i II stopnia.
 2. Udział w spotkaniach organizowanych przez parę diecezjalną, rejonową i łącznikową.
 3. Uczestnictwo w Dniach Wspólnoty – budowanie jedności.

Artykuły dotyczące posługi pary animatorskiej: