1. Tworzenie miejsca spotkania i wymiany doświadczeń dla odpowiedzialnych wspólnot i animatorów grup deuterokatechumenalnych.
  2. Opracowywanie materiałów formacyjnych wg rozeznanych potrzeb (link do materiałów).
  3. Określanie problemów wspólnot i poszukiwanie dróg ich rozwiązania.
  4. Rozeznawanie celów, metod i narzędzi pracy formacyjnej.
  5. Asystowanie nowym wspólnotom, grupom w kryzysie i w innych sytuacjach, wg potrzeb.
  6. Zbieranie danych i wsparcie organizacyjne dla rozwoju wspólnot Ruchu Światło-Życie w naszej archidiecezji.

Naszym marzeniem jest, by wkrótce musiały odbywać się co roku dwie oazy II stopnia ONŻ!