Historia Ruchu Światło-Życie na stronie oficjalnej: oaza.pl

Historia Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Warszawskiej (w przygotowaniu)

Opis genezy, idei i aktualnych dzieł Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Więcej nt. KWC na: kwc.oaza.pl

Ks. Franciszek Blachnicki (1921 – 1987) – Ojciec Założyciel Ruchu Światło-Życie. Więcej o ks. Blachnickim na stronie: blachnicki.oaza.pl

Ks. Wojciech Danielski – kapłan Archidiecezji Warszawskiej i Moderator Krajowy Ruchu Światło-Życie w latach 1981-85. Więcej o ks. Danielskim na stronie: danielski.oaza.pl

Początki Domowego Kościoła w Archidieceji Warszawskiej

Pary diecezjalne DK AW