Jak powstał pierwszy krąg w diecezji ?

Dnia 3 października 1977r. w Warszawie zawiązał się pierwszy krąg Domowego Kościoła w Archidiecezji Warszawskiej. Uczestnikami tego kręgu a jednocześnie gospodarzami pierwszego spotkania byli Maria i Stanisław Bujnikowie – pierwsza para diecezjalna DK w naszej Archidiecezji. Trwają oni do dziś w kręgu DK przy parafii pw. Wszystkich Świętych. A oto co usłyszeliśmy od nich o tych początkach:

  • Jak to się stało, że trafiliście do Domowego Kościoła ?Mnie moja siostra powiedziała, że jest taki ksiądz Blachnicki, który siedzi w Krościenku, i są tam jakieś wczasy z Bogiem. Mieliśmy wtedy dwójkę dzieci, syn 11 lat, córka 5 lat. Byliśmy dwanaście lat po ślubie i czuliśmy potrzebę pogłębienia wiary. Siostra zadzwoniła do kogoś w Krakowie by się czegoś więcej o tych rekolekcjach dowiedzieć, zapisała nas i pojechaliśmy. Po przyjeździe do Krościenka uderzyła nas ogromna serdeczność ludzi, np. to, że na przystanku autobusowym czekał na nas ktoś, by dalej nas poprowadzić. Kolejny szok przeżyliśmy uczestnicząc we Mszy Św. – czegoś takiego będąc katolikami tradycyjnymi nie przeżyliśmy. Piękno liturgii, śpiewy, szkoła modlitwy, pierwsze spotkanie z Pismem Św., sakrament pojednania, droga krzyżowa – to wszystko sprawiło, że te rekolekcje były dla nas ogromnym przeżyciem, nawet wieczory pogodne to było coś czego nie praktykowało się na co dzień w domu. Po rekolekcjach pozostało w nas pragnienie czytania Pisma Św. i dzielenia się nim. Zrodziła się w nas myśl, żeby w tym trwać, żeby coś zacząć.
  • Jak powstał pierwszy krąg w diecezji ?Po powrocie z rekolekcji otrzymaliśmy z Krościenka kontakty do małżeństw z terenu Warszawy, które już uczestniczyły w podobnych rekolekcjach. Umówiliśmy pierwsze spotkanie 3 października 1977r. u nas w domu. I tak się to zaczęło. Ten krąg przetrwał ok. jednego roku, a następnie rozsypał się totalnie. Niektóre z małżeństw odeszły do innych nowo tworzących się ruchów, a pozostała część zmieniając miejsce zamieszkania zakładała nowe kręgi w swoich parafiach.
Dziękujemy Wam serdecznie za czas jaki nam poświęciliście i za świadectwo o początkach Domowego Kościoła w naszej Diecezji.

J i R. Pytlakowscy