Rekolekcje 15-dniowe

Dlaczego 15 dni? Bo właśnie tyle tajemnic mają w sumie trzy części różańca: radosna, bolesna i chwalebna (gdy powstawały oazy, nie wymienialiśmy jeszcze w różańcu tajemnic światła). Oazowicze każdego dnia rekolekcji zastanawiają się nad inną tajemnicą, która mówi o życiu i czynach Jezusa. Ktoś kiedyś powiedział, że oaza piętnastodniowa to rok kościelny w pigułce, a każdy, kto z niej wraca, zupełnie inaczej patrzy na Kościół (i na kościelne uroczystości). Taki „błyskawiczny kurs Kościoła” to jeden z celów „piętnastki”.

To prawda, że modlitwy w czasie tych dwóch tygodni jest sporo. Codzienna msza święta to najważniejszy punkt oazowego dnia, który rozpoczyna się także od modlitwy (np. jutrzni) i na modlitwie się kończy (wieczorem często odbywają się różnego rodzaju nabożeństwa). Wszystko jednak po to, aby pogłębić relację z Jezusem. To wymaga czasu i solidnego duchowego treningu.

Ten ostatni wymaga zaś intensywnych ćwiczeń – wejścia na „duchową siłownię”. Do ich podstawowego zestawu należy zaliczyć spotkanie w małej grupie, podczas którego czytana jest Biblia lub dokumenty Kościoła, a uczestnicy dzielą się wzajemnie swoją wiarą i przemyśleniami. Nie sposób nie wspomnieć też o „szkoleniach” z zakresu liturgii czy muzyki, a także o czasie na osobistą medytację biblijną (nazywaną Namiotem Spotkania). Wszystko zaś po to, żeby jeszcze lepiej poznać Jezusa, pomnożyć swoją wiarę i zrozumieć piękno Kościoła.

Nie jest oczywiście tak, że oazowicz non stop leży krzyżem na kościelnej posadzce. Wieczory to specjalny czas integracji i budowania relacji z innymi: ogniska, tańce, radosne zabawy. Uczymy się dobrego i radosnego bycia ze sobą. To niezwykle ważne w świecie, w którym relacje międzyludzkie budować jest coraz trudniej. Atmosfera wspólnoty wspiera w budowaniu trwałych przyjaźni, które nie kończą się po powrocie do domu, a niekiedy zostają nawet na całe życie.

Te więzi budować można jednak nie tylko podczas zabawy i odpoczynku, ale także w czasie wspólnej pracy, bo właśnie wtedy człowiek widzi, ile radości mogą dać tak trywialne czynności jak zmywanie, sprzątanie czy obieranie ziemniaków…

I wreszcie przyroda, której piękno można odkryć podczas oazowych wędrówek – ale tylko wtedy, gdy ma się szeroko otwarte oczy. Najczęściej oazy organizowane są w górach, bo w nich jakoś bliżej do Pana Boga – czy to podczas mozolnego wspinania się na szczyt, gdy człowiek zmaga się sam ze sobą, czy już na górze, gdy ogląda się piękno świata przez Niego stworzonego.

Piętnastodniowe rekolekcje to swego rodzaju „duchowe spa”, a pobyt na nich to umocnienie i naładowanie duchowych akumulatorów. I choć różne są rodzaje i stopnie rekolekcji, program na każdym etapie jest trochę podobny, niezależnie od tego, dla kogo dane rekolekcje są. Ten program to Jezus i Ty.

 (źródło: oaza.pl)

PROGRAM

Rekolekcje oazowe są skierowane przede wszystkim do młodzieży ze szkół podstawowych i średnich. To właśnie oni zapraszani są na piętnasto- lub pięciodniowe wyjazdy, które wspomina się po latach. Prawie wszystkie rekolekcje planowane przez naszą diecezję organizowane są w ośrodkach lub szkołach położonych na południu Polski. Choć poszczególne rekolekcje różnią się od siebie, to elementem wspólnym może być plan dnia składający się z modlitwy porannej i wieczornej, Eucharystii, rozważania fragmentu z Pisma Świętego, spotkania w małej grupie, nauki śpiewu, szkoły liturgicznej, pogodnego wieczoru oraz czasu wolnego w przerwie poobiedniej. W trakcie rekolekcji są też dni szczególne, które poświęcane są na wycieczki górskie lub zawierają jakieś specjalne nabożeństwo.

Aby treści rekolekcji były dostosowane do wieku uczestników, funkcjonują trzy grupy, które razem postaramy się opisać.

Oaza Dzieci Bożych (4-6 klasa szkoły podstawowej)

Nazwa „Oaza Dzieci Bożych” wynika z faktu i z rzeczywistości dziecięctwa Bożego. Punktem wyjścia, z którego się wszystko wyprowadza, jest fakt, że wszyscy przez Chrzest święty staliśmy się prawdziwymi dziećmi Bożymi. Poznajemy sposoby na prowadzenie życia chrześcijańskiego i uczymy się go w praktyce. Odkrywamy prawdę dotyczącą naszej relacji z Chrystusem, która pomaga nam także zgłębiać tajemnicę Mszy Świętej. Poza ogólnymi punktami programu, na ODB z pewnością nie brakuje także wszelakich gier na świeżym powietrzu, podchodów czy konkursów.

Oaza Nowej Drogi (7 i 8 klasa szkoły podstawowej + 1. Szkoły średniej)

Nazwa „Oaza Nowej Drogi” określa etap formacji nawiązujący do terminu „droga”, którym określano chrześcijaństwo w czasach apostolskich. Treści poszczególnych stopni tych rekolekcji mogą przedstawić hasła: „ja”, „ty”, „my”. Na początku prowadzimy rozważania nad tożsamością człowieka, aby potem skupić się na relacji do poszczególnych osób Trójcy Świętej, Maryi i otaczających nas ludzi stanowiących ważny i nieodłączny aspekt życia każdego człowieka. Ostatecznie podejmujemy także refleksję nad pojęciem wspólnoty chrześcijańskiej – Kościoła, do którego wszyscy przynależymy i który powstał jako owoc Tajemnicy Paschalnej Chrystusa. W porównaniu do poprzednich etapów formacji, na OND znajdzie się więcej indywidualnej modlitwy i rozważań, pozwalających na pogłębienie swojej osobistej relacji z Chrystusem. Pojawia się tu też punkt programu nazywany „Wyprawą Otwartych Oczu”, przez który uczymy się dostrzegać piękno stworzenia.

Oaza Nowego Życia (2. Klasa szkoły średniej i starsi)

Rekolekcje wakacyjne Oazy Nowego Życia rozpoczynają drogę formacyjną, która w szczególny sposób pomaga nam odkryć łaskę uzyskaną kiedyś przez Chrzest Święty i wprowadza w dojrzałe życie chrześcijańskie. Człowiekowi, który odkrył już osobistą zbawczą relację Jezusa Chrystusa do siebie, mają ukazać drogę Chrystusowego ucznia – „nowego człowieka”. Rekolekcje są więc oazą, czyli miejscem bujnego rozkwitu życia tryskającego ze źródła, które właściwie tworzy oazę. Poprzez ewangelizację, rekolekcje prowadzą nas do przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela, abyśmy potem stale formowali się jako Jego uczniowie. Dalszy program ukazuje relacje pomiędzy słowem, wiarą i sakramentem, które zmierzają do przedstawienia liturgii jako szczytu i źródła formacji każdego chrześcijanina. Na koniec odkrywamy misterium Kościoła, czyli „ludu zjednoczonego jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, w którego życie chcemy się włączać. Na rekolekcjach poza podstawowym planem dnia i punktami programu z poprzednich etapów nie brakuje wspólnej modlitwy i nabożeństw rozwijających treści rekolekcyjne. Dodatkowym elementem jest „Szkoła Modlitwy”, na której, jak sama nazwa wskazuje, podejmujemy refleksję nad naszą dotychczasową modlitwą i próbujemy ją udoskonalić.

 

Rekolekcje 5-dniowe

Oaza Ewangelizacji (klasa 8. Szkoły podstawowej + szkoła średnia)

Oaza Ewangelizacji jest przeznaczona dla młodych, którzy dopiero zaczynają pogłębiać swoją wiarę. W trakcie tych rekolekcji pochylamy się nad pięcioma perykopami z Ewangelii, które ukazują nam prawdę o nas i o Chrystusie. Poza punktami programu takimi jak modlitwa poranna i wieczorna, Eucharystia czy rozważanie w grupach, jest również czas na rekreację i radosne spędzanie czasu we wspólnocie rówieśników. OE to rekolekcje szczególnie dla tych, którzy:

– pragną pogłębić swoją wiarę i odkrywać działanie Boga w codzienności

– poszukują wspólnoty osób o podobnych wartościach

– chcą aktywnie spędzić wakacje, nie tylko szukając rozrywki, ale i formacji duchowej

 

Wszelkie informacje dotyczące tegorocznych oaz znaleźć można w zakładce Rekolekcje. Serdecznie zapraszamy do zapisów i do zobaczenia!