Diakonia Misyjna jest jedną z diakonii specjalistycznych w Ruchu Światło-Życie.
Powołana została w 2007 r.
Idźcie i głoście, Czyńcie uczniów oraz Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów – to kolejne hasła roku, nad którymi pochylaliśmy się w Ruchu Światło-Życie w czasie pierwszych lat istnienia Diakoni Misyjnej. Dzięki nim nasz Ruch zaczął budzić w sobie świadomość, że Wielki Nakaz Misyjny Chrystusa jest naszym stałym zadaniem i wezwaniem, do którego realizowania i wypełniania powołana została właśnie diakonia misyjna.

nasze cele:

Zakres działań Diakonii Misyjnej został określony przez ks. Adama Wodarczyka, który jeszcze jako Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie w czasie Oazy Modlitwy Diakonii Misyjnej w 2009 stwierdził, że jesteśmy Diakonią Ewangelizacji ad extra czyli poza granicami PolskiZ biegiem lat świadomość naszej tożsamości się pogłębia i wciąż rozeznajemy zadania, jakie stoją przed nami w związku z Wielkim Nakazem Misyjnym Chrystusa.

Trzy podstawowe cele Diakonii Misyjnej:

 1. Głoszenie Jezusa:

  * nieochrzczonym
  * ochrzczonym, ale żyjącym daleko od Chrystusa
  * wierzącym, zaangażowanym chrześcijanom dla pogłębienia ich wiary

 2. Szerzenie charyzmatu Ruchu Światło-Życie na świecie

  (tworzenie struktur poza Polską i doprowadzenie tych ludzi do samodzielności życia charyzmatem czyli pomnażania uczniów)

 3. Budzenie w naszym Ruchu ducha misyjnego

  (poszerzanie świadomości misyjnej wśród oazowiczów)

nasze metody:

– prowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych i oazowych rekolekcji formacyjnych poza granicami Polski
– pomoc osobom spoza Polski w przyjeździe na oazowe rekolekcji do Polski
– organizacja krótkich doświadczeń misyjnych (kilkutygodniowe wyjazdy)
– wysyłanie animatorów Ruchu na roczny wolontariat misyjny
– szeroko rozumiana animacja misyjna i inne działania np. Adopcja na Odległość
Dotychczasowe główne kierunki działań to m.in. Kazachstan, Kenia, Chiny czy Filipiny.

kontakt:

mail: misyjna.warszawa@gmail.com
facebook: @misyjna.warszawa