Cele istnienia i działalności Diakonii Muzycznej to:

  • wychwalanie Pana Boga poprzez modlitwę pieśnią
  • wspieranie pieśniami Eucharystii i modlitw na wydarzeniach diecezjalnych
  • pomoc dla prowadzących rekolekcje i posługujących tam animatorów muzycznych
  • formacja członków Diakonii
  • wspieranie wspólnot w rozwoju osób odpowiedzialnych w nich za posługę muzyczną