ZASADY UCZESTNICTWA OE 2023 (ost. aktualizacja 3.12.2022)

 

ZASADY UCZESTNICTWA 2022 (ost. aktualizacja 9.01.2022)

ZASADY ZAPISOW UCZESTNIKÓW 2022 (ost. aktualizacja 9.01.2022)

ZASADY POSŁUGI 2022 (ost. aktualizacja: 6.01.2022)

ZASADY ZAPISOW ANIMATORÓW 2022 (ost. aktualizacja: 9.01.2022)

 

Przetwarzanie danych osobowych przez DOR:

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych (ost. aktualizacja: 20.02.2021)

Dotyczące ubezpieczenia w trakcie rekolekcji:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczyciel – przetwarzanie danych osobowych