AKTUALNE ZASADY UCZESTNICTWA 2024 (ost. aktualizacja: 15.03.2024)

AKTUALNE ZASADY POSŁUGI ANIMATORA 2024 (ost. aktualizacja: 15.03.2024)

AKTUALNE ZASADY ZAPISÓW UCZESTNIKÓW 2024(ost. aktualizacja: 15.03.2024)

AKTUALNE ZASADY ZAPISÓW ANIMATORÓW 2024 (ost. aktualizacja: 15.03.2024)

 

ZASADY UCZESTNICTWA OE 2024 (ost. aktualizacja 9.11.2023)

 

Przetwarzanie danych osobowych przez DOR:

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych (ost. aktualizacja: 20.02.2021)

Dotyczące ubezpieczenia w trakcie rekolekcji:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczyciel – przetwarzanie danych osobowych