Diakonia Deuterokatechumenatu zajmuje się formacją podstawową w gałęzi „indywidualnej” Ruchu. W szerokim znaczeniu należą do niej WSZYSCY ANIMATORZY prowadzący grupy deuterokatechumenalne. Diecezjalną Diakonię Deuterokatechumenatu tworzą zaś osoby, które pragną wspierać animatorów i odpowiedzialnych wspólnot w ich posłudze, tak aby formacja w naszej diecezji była jak najbardziej owocna, żywa i optymalnie zorganizowana.
Impulsem do powstania DDD 😉 były komplikacje związane z pandemią COVID-19 i pilna potrzeba zaplanowania formacji dla osób, które nie wezmą udziału w rekolekcjach piętnastodniowych.

Więcej informacji na temat podejmowanych przez nią dzieł przeczytać można na stronach: Idea i zadania oraz Materiały 2020/2021.

Zainteresowanych kontaktem z Diakonią Deuterokatechumenatu zachęcamy do odwiedzenia strony Kontakt.

Bieżące informacje oraz terminy spotkań znajdują się w Aktualnościach.