Modlitwa animatora

Panie Jezu, Ty nam, młodym ludziom,
powierzyłeś zadanie budowania
i rozszerzania Kościoła,
zleciłeś dbanie i udoskonalanie naszej
osobistej formacji życia religijnego.

Prosimy Cię z ufną wiarą o błogosławieństwo
dla wspólnoty Ruchu Światło-Życie.
Otaczaj opieką księdza moderatora i animatorów,
umacniaj ich światłem Ducha Świętego,
aby odpowiedzialnie i z wielką gorliwością
wypełniali swoje zadanie apostołowania w małej grupie.

Nie opuszczaj członków Wspólnoty,
którzy zdobywają swoją formację.
Niech przez głęboką refleksję i zadumę nad Pismem św.
ich wiara pogłębia się i umacnia.

Prosimy Cię o dary potrzebne naszej Wspólnocie,
o dar modlitwy, głębokiej wiary,
a przede wszystkim obdarz nas Panie
darem jedności i miłości.

Niech świadomość przynależności do jednego Ojca
umacnia nas w codziennym życiu,
niech zachęca do wspólnej pomocy
i radości z przebywania ze sobą.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Źródło: http://tmoch.net/…

Powrót do spisu modlitw