Modlitwa przed Mszą Świętą poranną (ks. Wojciecha Danielskiego)

Panie Jezu Chryste, Emmanuelu:
Słowo Ojca, zamieszkałe między nami,
by objawić miłość i zbawienie
ubogim i grzesznikom;

Mistrzu, który umiłowałeś swych
uczniów do końca,
czyniąc nas przyjaciółmi
i braćmi u Twojego stołu;

Sługo Boży, uniżony i wywyższony
w Męce, Śmierci, Zmartwychwstaniu
i Chwale Swojej;

Światłości i Życie nasze
w Tajemnicach Twojego Kościoła.
Dziś znowu dajesz nam
w naszej wspólnocie
sprawować pamiątkę
Twojej Wieczerzy i Twojej Ofiary.

Pragnę w niej przyjąć znowu
Twoje Słowo i Twoje Ciało,
by się coraz ściślej zjednoczyć z Tobą,
w Twojej miłości i Twojej Ofierze
dla Ojca.

Złącz mnie z zamiarami Serca Twojego,
otwartego dla wszystkich,
a zwłaszcza dla głodnych, spracowanych,
samotnych, skrzywdzonych,
chorych i grzeszników.

Oderwij mnie ode mnie samego,
dołącz mnie do Twej Ofiary dla Ojca,
jeśli uznasz mnie godnym tego.

Przyjmuję mój Krzyż
obowiązków, pracy i cierpienia
na ten dzień dla mnie przeznaczony,
aby iść coraz dokładniej
w Twoje ślady,
dla dopełniania w sobie
Twej Męki,
za zniewagę i niewdzięczność
ode mnie i całego świata,
za pokój i jedność
Ciała Twojego, Kościoła.

Poślij mnie dzisiaj do braci,
abym im służył
z zupełnym oddaniem,
poświęceniem i ofiarnością
jako samemu Tobie,
który w nich do mnie przychodzisz,
i abym świadczył o Twej
miłości do nich.

Daj mi także dziś udział
w Twojej nieustannej modlitwie
po prawicy Ojca za nas:
abyśmy byli jedno,
w Twojej miłości trwali,
aby nikt z nas nie zginął,
ale byśmy wszyscy gotowi byli
wejść do pełni Twego Królestwa.

Amen.

Źródło: http://www.danielski.oaza.pl/…

Powrót do spisu modlitw