Podziekowanie.

Serdecznie dziekuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenia dnia wspólnoty w Niedzielę Chrztu Panskiego:
Diakonii Liturgicznej, D.Muzycznej, D.Modlitwy, Szkole Animatora i wszystkim innym.
Szczególne podziękowania dla ks. Piotra Jaworskiego za poprowadzenie modlitwy uwielbienia.
Proszę przekazać moje podziekowania członkom diakonii.
ks. Adndrzej Pawlak