RDW – Rejon Północny: Czyńcie uczniów przez wspólnotę

Zapraszamy do wspólnej modlitwy o jedność i coraz więcej Boga w naszych wspólnotach i kręgach!

Miejsce RDW: kościół św Józefa na Kole (ul. Deotymy)

Plan RDW:

dolny kościół:

13.00 – spotkanie dla kandydatów do obrzędu
13.30 – Namiot Spotkania, kontemplacja ikony Trójcy Świętej
14.00 – modlitwa – zawiązanie wspólnoty
14.20 – katecheza + świadectwa
14.50 – czas dla bliźniego
15.00 – spotkanie w grupkach
15.30 – przejście do górnego kościoła – czas dla bliźniego
15.45 – przygotowanie do Eucharystii
16.00 – Eucharystia z obrzędem wezwania po imieniu
17.30 – AGAPE