Schola na 19XII – Zapraszamy, przyjdźcie!!!

Zapraszamy na próbę scholi wyszystkich, którzy mogliby pomóc w śpiewie na mszy w intencji ks. Danielskiego.  Spotykamy się w najbliższą środę o 18.00 u św. Jakuba na pl. Narutowicza.

Jest to też ostatnia okazja, żeby dołączyć się do przygotowań na Dzień Wspólnoty, który będzie 11 stycznia.