Trudne rozstanie

Zapraszamy na rekolekcje „Trudne rozstanie” dla rodziców po stracie dziecka.

Gdy umierają rodzice, zostają sieroty,

po śmierci współmałżonka – wdowy i wdowcy,

a w przypadku śmierci dziecka brakuje określenia,

bo jest to stan przeciwny naturze.

Śmierć dziecka jest zablokowaniem przyszłości.

22-24 marca 2013,  Koniaków

„Trudne rozstanie. Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka” 

Szczegóły na temat rekolekcji znajdują się na stronie www.emauskoniakow.pl oraz www.katowice.oaza.pl/dz

Zgłoszenia: Anna Janic, tel. 603550207, anna.janic(at)wp.pl