W sieci Słowa Pana

HTML clipboard

„Słuchać Pana” ?!. Dla każdego jest jasne, że sens hasła roku zmieni się w zależności od tego, co będzie na końcu. Znak zapytania – czy rzeczywiście mam Go słuchać; wykrzyknik – że niby rozkaz; trzykropki – z niepewnością jakąś; kropka – nasze Amen <>< 🙂 Oczywiście to tylko wstęp do krótkiego zaproszenia.

Od II niedzieli adwentu wznawiamy nasze internetowe dzielenie się owocami pochylenia się nad Słowem Pana. W nowej scenerii strony, która jest wyznaniem Jezusa Panem. Zapraszamy do lektury i w miarę wewnętrznych poruszeń do współtworzenie tego dzieła.

Zapraszamy – sieć Słowa na www.PanemJEZUS.pl