ZAPROSZENIE NA NIESZPORY WIELKANOCNE I AGAPĘ DO BRWINOWA

Kochani,

W liście Paschalis Sollemnitatis czytamy:

Należy zachować tradycję sprawowania w dniu Paschy Nieszporów chrzcielnych, w których podczas śpiewu psalmów odbywa się procesja do chrzcielnicy. Jeśli tego zwyczaju nie ma, trzeba go wprowadzić.(PS 98)

W odpowiedzi na to wezwanie wspólnota Ruchu Światło-Życie w parafii św. Floriana w Brwinowie od dwóch lat przygotowuje uroczystą celebrację Nieszporów Wielkanocnych, kończących obchody Świętego Triduum.

 

W tym roku pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich naszych przyjaciół z Ruchu Światło-Życie do wspólnego świętowania.

 Spotykamy się w Niedzielę Zmartwychwstania.

 Zaczynamy w kościele o 19:20.

Po krótkim przygotowaniu zaczynamy celebrację Nieszporów. Naszą Radość, której źródło jest w Zmartwychwstaniu Chrystusa chcemy wyrazić w modlitwie uwielbienia, która będzie po Nieszporach.

Po modlitwie przechodzimy na Agapę do organistówki.

 Prosimy o przywiezienie czegoś do jedzenia lub picia na wspólny stół.

Serdecznie zapraszam w imieniu całej brwinowskiej wspólnoty.

Albert