Na żywo czy online?

Alleluja!

W związku z epidemią, Episkopat Polski ogłosił dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych. Jesteśmy jednocześnie zachęcani do przeżywania Mszy św. za pośrednictwem mediów – możemy łączyć się ze sprawującymi Eucharystię wykorzystując Internet, radio czy telewizję. Podobną możliwość będziemy mieli w najbliższą niedzielę w czasie transmitowanego online Dnia Wspólnoty. Ze względu na ograniczenia dotyczące ilości osób mogących uczestniczyć w Eucharystii w Laskach, nie będziemy się tam mogli tłumnie pojawić. Każdy z nas stanie też przed decyzją, czy skorzysta z dyspensy, czy będzie uczestniczył w Eucharystii we wspólnocie Kościoła lokalnego.

Tęsknimy za sobą. Chcielibyśmy się choćby zobaczyć. Dlatego może się pojawić pokusa, żeby – ze względu na tę tęsknotę – wybrać transmisję w sytuacji, kiedy „normalnie” zdecydowalibyśmy się na pójście do parafialnego kościoła. Podejmując decyzję warto spojrzeć, czego na ten temat uczy nas sam Kościół. Pod uwagę musimy wziąć dwa aspekty.

Kościół wskazuje, że obejrzenie/wysłuchanie transmisji Mszy św. nie oznacza udziału w tejże. Nieważne z jakiego medium skorzystamy – nie możemy mówić o uczestnictwie w Eucharystii, jeżeli nie znajdujemy się bezpośrednio w miejscu, w którym jest ona sprawowana. W liście apostolskim Dies Domini w 1998 r. pisał o tym papież Jan Paweł II: „W wielu krajach telewizja i radio dają możliwość zjednoczenia się z celebracją eucharystyczną w tym samym momencie, gdy jest ona sprawowana w miejscach świętych. Tego rodzaju transmisje same w sobie nie pozwalają oczywiście wypełnić obowiązku niedzielnego, to bowiem wymaga udziału w zgromadzeniu braci, którzy spotykają się w określonym miejscu, z czym wiąże się też możliwość komunii eucharystycznej.” To się nie zmieniło, nawet w dobie epidemii. Dlatego jeśli mamy możliwość pójść do kościoła i przeżyć Eucharystię we wspólnocie lokalnej, i nie mamy ważnych powodów dla skorzystania z dyspensy – pójdźmy do kościoła. A z transmisji Dnia Wspólnoty skorzystajmy w jego pozostałych wymiarach (wspólna modlitwa, katecheza, homilia).

Czy to znaczy, że nie warto przeżywać Mszy św. w łączności medialnej z uczestniczącymi w niej? Oczywiście, że warto! Jesteśmy do tego wręcz zachęcani w sytuacji, kiedy z ważnych powodów nie możemy uczestniczyć w Eucharystii w kościele. Boża łaska jest większa niż jakiekolwiek nasze ograniczenia, czas i przestrzeń. Komunia święta duchowa praktykowana z głęboką wiarą i chęcią zjednoczenia się z Chrystusem umożliwia otrzymanie owoców sakramentu Eucharystii za pośrednictwem pragnienia sakramentu. Może być ponawiana dowolną ilość razy, w dowolnym miejscu i czasie, ale musi mieć zachowany związek z Eucharystią. Związek ten łatwiej jest nam zachować i uzmysłowić sobie wtedy, kiedy łączymy się za pomocą mediów z Eucharystią sprawowaną w kościele. Owoce Komunii duchowej są tej samej natury, co sakramentalnej, i są zależne od usposobienia i zaangażowania osoby tego aktu dokonującej (działa na zasadzie ex opere operantis). Łączy z Jezusem Chrystusem, pomaga w trudach życia, cierpieniu czy chwilach pokus. Jest to pełnoprawny i uznawany w Kościele sposób postępowania, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy – z różnych powodów – nie mamy możliwości przyjęcia Komunii sakramentalnej.

Decyzja jest więc uzależniona od indywidualnej sytuacji każdego z nas, rozeznania sumienia, zdrowego rozsądku i miłości bliźniego. I nikt z powodu podjętej takiej czy innej decyzji nie będzie lepszy czy gorszy. Cieszmy się jako wspólnota taką formą spotkania, na jaką możemy sobie teraz pozwolić. I módlmy się o to, abyśmy mogli jak najszybciej spotkać się wszyscy w takich okolicznościach, gdzie podobnych decyzji nie trzeba już będzie podejmować.

Agnieszka Dzięgielewska
Diecezjalna Diakonia Liturgiczna