Relacja z DDW, 6 marca

Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, gdy naśladując Jezusa w sposób szczególny wychodzimy na pustynię. Zmagamy się ze swoimi słabościami i stajemy przed trudem, niepoukładaniem i cierpieniem tego świata. W takich właśnie momentach ważne jest, byśmy czerpali ze źródła, którym jest Jezus Chrystus.
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu tradycyjnie przeżywamy w naszej wspólnocie Ruchu Światło-Życie Dzień Wspólnoty, podczas którego ma miejsce szczególny moment – obrzęd Wezwania po imieniu. Aby ktoś mógł być zapisany jako wezwany, wymaga się od niego dojrzałej wiary i świadomej decyzji o przyjęciu sakramentów Kościoła. Chwała Panu, za te 37 osób, które w tym roku dały świadectwo pragnienia życia z Chrystusem i uczestniczą w tym finalnym etapie deuterokatechumenatu.

Dzień Wspólnoty rozpoczął się o 13:30 namiotem spotkania, modlitwą i zawiązaniem wspólnoty, była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Eucharystia pod przewodnictwem Moderatora RŚŻ AW ks. Marka Traczyka rozpoczęła się o godzinie 15. Podczas homilii Moderator zwrócił uwagę na dojrzałość, którą nazwał spontanicznym, naturalnym czynieniem dobra w życiu i zaufaniu względem Bożych zamysłów.

Potrzeba, byśmy w nadchodzącym czasie Wielkiego Postu nieustannie się nawracali i wspierali modlitwą osoby przygotowujące się do odnowienia sakramentu chrztu podczas Triduum Paschalnego przeżywanego w formie rekolekcji.