Dzień Otwarty w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie

Dzień otwarty w seminarium odwiedziły tłumy zwiedzającychZ radością przyjęliśmy wiadomość o Dniu Otwartym w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym (WMSD). Nie daliśmy się zniechęcić długiej kolejce oczekujących.

Na progu Seminarium powitał nas ksiądz Wicerektor Tadeusz Sowa, którego poznaliśmy i polubiliśmy kiedy był naszym proboszczem w Wilanowie. Uformowaliśmy grupę zwiedzających i podążyliśmy za klerykiem zgodnie ze strzałkami "kierunek zwiedzania".

Na każdym kroku było widać, że seminarzyści wspaniale przygotowali swoją szkołę na przyjęcie gości. Obecnie w WMSD kształci się i przygotowuje do posługi kapłńskiej dla naszej diecezji 125 kleryków, w tym 24 na I roku studiów.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zabytkowej Zakrystii i Kościoła, które przetwały pożogę II wojny światowej w stanie prawie nienaruszonym (spadła tylko jedna bomba). W Zakrystii obejrzeliśmy wspaniale ozdobione paramenty liturgiczne oraz zabytkowe szaty liturgiczne (niektóre przedsoborowe). Po kościele oprowadzał nas kleryk Piotr z Wilanowa, który w tym roku jedzie z nami na rekolekcje ORAR IIst do Łabuń. Na koniec zwiedzania spotkaliśmy kolejnego krajana – kleryka Mikołaja.

Trasa zwiedzania prowadziła nastepnie do kawiarenki – miejsca spotkań kleryków z rodzinami podczas uroczystości, na które rodziny są zapraszane, a dalej do Biblioteki ze wspaniałymi zbiorami w językach wschodnich. Następnie nawiedziliśmy kaplicę seminaryjną i poszliśmy do refektarza podziwiać odrestaurowane freski autorstwa Michała Anioła Palloniego.

Dalej ogladaliśmy jeden z pokoi kleryckich, bibliotekę gdzie podziwialiśmy facsimile Biblii w przekładzie ks. Wujka z 1594 roku, sale wykładowe, salę teatralną oraz salę historyczną. Obejrzeliśmy film o życiu kleryków i ich codziennych zajęciach oraz znaleźliśmy tablicę rocznika ks. Popiełuszki oraz rocznika 1991 ze zdjęciem ks. Leszka – naszego diecezjalnego moderatora Domowego Kościoła.

Na zakończenie naszego zwiedzania czli ok 18:00 słuchaliśmy muzyki w wykonaniu seminaryjnego zespołu i odpoczęliśmy po dwugodzinnej wedrówce po Seminarium w pięknym ogrodzie. Dowiedzieliśmy się, że tego dnia Seminarium odwiedziło ok. 6000 osób.  

 

Zdjęcia z wizyty w WMSD

Relacja o Dniu Otwartym na stronie WSMD