II Diecezjalna Kongregację Diakonii Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej

W dniach 24-25 kwietnia 2009 r. w domu rekolekcyjnym we Włochach (przy ul. Rybnickiej) odbyła się II Diecezjalna Kongregacja Diakonii Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej.

We wspólnocie osób odpowiedzialnych za Ruch Światło-Życie w naszej diecezji trwaliśmy na modlitwie i dziękowaliśmy Panu Bogu za wszystkie dzieła i owoce, które widzimy i które podejmujemy. Był to czas podsumowania tego, co w diecezji aktualnie się dzieje.

Wsłuchiwaliśmy się w to, co Duch Święty mówi do nas, do czego nas wzywa, do kogo posyła? – próbowaliśmy zobaczyć, jakie są aktualne potrzeby Ruchu i Kościoła w naszej diecezji, którym powinniśmy wyjść naprzeciw.

 

Zdjęcia z Kongregacji